קורס מאסטרו בלנגקאווי

האם אתה התפרצות מהלכת של אפשרויות?

האם אתה מוכן להגביר את התהודה הייחודית שאתה - ומעבר?

האם תרצה מרחב גדול יותר לשחק בו, עם אנרגיות שקודם לכן היו בלתי-נראות, בלתי-מדוברות ובלתי-נשמעות?

אם אתה קולט שכן, ראה זאת כהזמנה עבורך לקורס המאסטרו עם ד"ר דיין היר.

הקורס הזה הוא על להיות המאסטרו שנועדת להיות.


דרישות קדם להשתתפות בפעם הראשונה

עליך להשלים את דרישות הקדם הנזכרות מעלה בכל מועד שהוא.

דרישות קדם למשתתפים חוזרים

אם אתה משתתף חוזר בקורס המאסטרו, עליך להשתתף בקורס SOP במהלך 12 החודשים שקדמו לתחילת קורס מאסטרו זה.

עלות

כל המחירים כוללים הקלטות בפורמט MP3 של הקורס/טלקול
את המחיר האינדבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.

מחיר מלא: 6,000$ דולר אמריקאי

מחיר חוזר: אין מחיר חוזר לקורס זה.

מחירון לפי גילאים: ילדים, בני 15 ומטה, מוזמנים במחיר ילדים בליווי מבוגר משלם* או בהסדר עם המנחה ובהתאם לשיקול דעתו .בני נוער בגילאי 16 ו-17, משלמים מחיר צעירים*
*אנא בדוק עם המארחים שלך.

מחירון לפי מדינה: מחירון לפי מדינה תקף אך ורק לחלק היחסי של הקורס. (לא כולל לינה וארוחות)


בבקשה שים לב: הקורס בלנגקאווי הוא בהזמנה בלבד. אם יש לך שאלות בבקשה צור קשר עם המארחות.

We are sorry, there are no current matching classes or events found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}}
Medium
{{medium.eventMediumName}}