ביטוי אי-מולקולאריואי-ביטוי מולקולארי

ביטוי אי-מולקולאריואי-ביטוי מולקולארי

ביטוי אי-מולקולארי(De-molecular Manifestation) מתייחס ליצירת משהו במקום בוהוא לא היה קיים קודם ואי-ביטוי מולקולארי(Molecular De-manifestation) מתייחס לביטול היצירה (uncreate) של משהושקיים.

We are sorry, there are no current matching classes or events found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}}
Medium
{{medium.eventMediumName}}