סכום אפס של טראומה

סכום אפס של טראומה

סכום אפס של טראומההואתהליך הכולל הנחת ידייםומגע,עבור מקרים בהם הגוף עבר טראומה. תהליךזה מבטל אתההשפעה של טראומה מצטברת על הגוף.

We are sorry, there are no current matching classes or events found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}}
Medium
{{medium.eventMediumName}}