(ESB) קורס הסינתזה האנרגטית של ההוויה

הקורס המרוכז הזה לוקח אותך עמוק יותר לתוך ההרפתקה המופלאה לתוך התהליך האנרגטי הטרנפורמטיבי של ד"ר דיין היר האנרגיה הסינתזה האנרגטית של ההוויה. (ESB). ה - ESB היא דרך ייחודית ליצור טרנספורמציה של המגבלות אל אפשרויות וריפוי, עבורך, עבור העולם ועבור הפלנטה.