אירוע 7 הימים בקוסטה ריקה: להפסיק את המאבק, ליצור אפשרויות - אודיו לייב


הפסק את המאבק, צור אפשרויות

את הקורס חסר הצורה והמבנה הזה ינחו ביחד גארי דגלאס וד"ר דיין היר!

– אירוע זה הנו בהזמנה אישית בלבד


משך

7 ימים

בבקשה שים לב: נוכחותך נדרשת בכל יום!

אם אתה משתתף באירוע 7 הימים, נוכחותך בקורס נדרשת בכל יום. אם צץ משהו, אנחנו יכולים לשנות זאת! נוכחותך בקורס היא תרומה. אם מסיבה כלשהי אין באפשרותך להיות נוכח, בבקשה דבר עם אחד המארחים כדי לקבל אישור או להקשיב באמצעות אודיו לייב.

דרישות קדם

  • קורס אחד של בחירה של אפשרויות בהשתתפות פיזית בקורס במהלך 12 החודשים לפני תחילת הקורס.
  • קורס אחד של הסינתזה האנרגטית של ההוויה(ESB) בכל עת.
  • קורס מתקדם שהתקיים במהלך 6 חודשים לפני היום הראשון של הקורס (כלומר, מאפריל 2019). קורס מתקדם זה כל קורס בחירה של אפשרויות או כל קורס הנמשך 3 ימים (או יותר) או  סדרת טלקול בת 3 חלקים (או יותר) עם גארי דגלאס ו\או ד"ר דיין היר. 
  • קורס אחד של שלושה ימי קורס גוף בכל עת עם כל מנחה.
  • הזמנה שנשלחה אליך בדואר.

מחיר

כל המחירים כוללים הקלטות אודיובפורמט MP3 של הקורס.
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.

מחיר מלא: 4,600 דולר אמריקאי 

לוח זמנים לתשלום:
מקדמה ראשונה שאינה ניתנת להחזר ע"ס 500 USD עד לתאריך 1 ביוני, 2019
מקדמה שניה של 2,500 USD עד לתאריך 1 ביולי, 2019 
תשלום אחרון עד ל- 1 בספטמבר, 2019

מחיר חוזר: לקורס זה אין מחיר חוזר.

מחירון גילאים: ילדים, בגילאי 15 ומטה, מוזמנים להצטרף במחיר ילדים בליווי למבוגר משלם* או בהתאם לשיקול דעתו של המנחה.מתבגרים בגילאי 16 ו- 17 משלמים מחיר נוער*.
*בבקשה ברר עם המארחים שלך.

תמחור לפי מדינה: תמחור לפי מדינות תקף רק לחלק המתייחס לקורס.


We are sorry, there are no current matching classes or events found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}}
Medium
{{medium.eventMediumName}}