גלה עוד והתחבר אלינו ואל אחרים!
מוזמן ליהנות ולשחק עם האפשרויות והלינקים השימושיים הבאים:


מדיה חברתית של אקסס בארס


הצהרת הניקוי - מה זה?

לסרטונים שלנו ישנן כתוביות במספר שפות. כדי להפעיל אותן, התחל לנגן את הסרטון ובחר את ההגדרות שלך בפינה הימנית התחתונה של הסרטון.


רכוש מוצרים

HIJACshop-gabd2022.jpeg

shop1 gabd.jpg shop 3 gabd.jpg
           

מדיה חברתית של אקסס קונשסנס

facebook-blue.png    instagram-blue.png

garydouglas-castle-window.jpg

Gary Douglas

DainHeer-AccessConsciousness-Istanbul2021-flw2.jpg

Dr. Dain Heer

Simone-Milasas-red-750x500.jpg

Simone Milasas

BrendonWatt.jpg

Brendon Watt


קבוצות הפייסבוק של אקסס קונשסנס

TheFoundation-FBgroup-lw.jpg

AccessConsciousnessWorldwide-FBgroup-lw.jpg

Earth-wizards-FBgroup-lw.jpg

Toolstothriveasparents-FBgroup-lw.jpg

ACCESS CONSCIOUSNESS BOOKS TELEGRAM CHAT

Visit an amazing playground where you can find out everything about the diverse Access Consciousness books with author video interviews, upcoming book events, new releases, and more!

JOIN CHANNEL

PREMIERING ON JANUARY 15, DURING GLOBAL ACCESS BARS DAY!

What would it be like to wake up every morning and be grateful and excited to be alive? That’s the target of Dr. Dain Heer’s new TV SHOW ‘IS NOW THE TIME?’, airing exclusively on Ickonic Media.

The series aims to inspire you to know that you know. Each episode will give you tools to inspire you to know that life can be fun to live again, even in the world we are living in right now.

Receive a FREE 14 DAY TRIAL before February 28!

START FREE TRIAL


THE PLACE THE MOVIE

Gary Douglas and the producer of movies like “Men in Black” and “Cowboys & Aliens”, Scott Mitchell Rosenberg, have come together to turn Gary’s best-selling novel “The Place” into a movie!

Will you contribute to making it possible? Just because you can and because you want to see a different reality in the world.

LEARN MORE & CONTRIBUTE

צפה והאזן

לסרטונים שלנו ישנן כתוביות במספר שפות. כדי להפעיל אותן, התחל לנגן את הסרטון ובחר את ההגדרות שלך בפינה הימנית התחתונה של הסרטון.


Welcome to YOU GOT THIS – an AUDIO SERIES, available via app, with your daily dose of consciousness, quick pick me ups, and reality benders...

Buckle up, get out those earbuds of yours, and take the change along with you wherever you go!

YOU GOT THIS!

גלה יותר

Welcome to “the world's most undefined membership” with the latest and greatest from Access Consciousness® founder Gary Douglas, Dr. Dain Heer, Simone Milasas, and Brendon Watt – including a live teleclass each month and unpredictable surprises from anywhere at any time.

JOIN NOW

How are your relationships doing? With your partner (if you have one), with your parents, your friends, your kids and colleagues? Are they amazing? Great? Just fine? Ok? Could be better..?

Wherever you are right now when it comes to your relationships, what if there is actually way more possible?

YOUR INVITATION TO SOMETHING GREATER

החנות של אקסס

Dr. Dain Heer

Gary M. Douglas

Dr. Dain Heer

Anne Maxwell, Gary M. Douglas, Dr. Dain Heer