Praktikanti a facilitátoři Access Bars

Najdi Access Bars®ve svém okolí

V seznamu jsou uvedeni všichni Access Bars praktikanti (BP) a Access Bars Facilitátoři (BF). BP je každý, kdo absolvoval kurz Access Bars. BF absolvoval další školení a má licenci Access Consciousness k vedení kurzů.

  • Všichni BP jsou oprávněni nabízet soukromá sezení a pořádat výměny Access Bars.
  • Všichni BF jsou oprávněni nabízet soukromá sezení a vyučovat kurzy Access Bars.
Name: {{facilitator.FullName}}
Country: {{facilitator.Country}}
City/State: {{facilitator.StateName ? facilitator.StateName : facilitator.City}}
Certification: {{ !certification.Abbreviation ? certification.Name : certification.Abbreviation}},
Profile:
Class: {{facilitator.ScheduledClassCount}}

No facilitators were found matching your criteria.