לסרטונים שלנו ישנן כתוביות במספר שפות. כדי להפעיל אותן, התחל לנגן את הסרטון ובחר את ההגדרות שלך בפינה הימנית התחתונה של הסרטון.

The Access 3-day Body Class is facilitated by an exceptional range of gifted and knowledgeable people. 

During class, they use the Access Consciousness verbal clearings with whatever is occurring in class and to assist the changes possible with the processes. Each class and each facilitator’s insights are unique.


 

In this class, you will receive a manual with over 55 of the Access Consciousness hands-on Body Processes and spend 3 days giving and receiving these processes.

You and your body are able to receive not just the processes run by you and your partner but also those being run elsewhere in the room.


 

You have to have consciousness with your body or it doesn’t change it totally.

Without consciousness, you will buy physically into the limitations that other people call reality.

GARY DOUGLAS

 

What Is The Purpose Of The 3-Day Body Class?