Familie

Is je familie gestoord en er vooral in geïnteresseerd om jou te beperken? Is bloed de bron van familie of zijn?