Začátek revoluce

Země je v pohybu a my také. Kde začíná naše revoluce vůči našemu světu a vůči světu?


Předpoklady

Volba pro možnosti (CFP) nebo Výběr z možností (COP) během uplynulých 12 měsíců

NEBO

CFP/COP kdykoli a kurz pro pokročilé do 12 měsíců před zahájením tohoto kurzu.

Pokročilý kurz je jakýkoli kurz nebo telecall na tři a více dní s dr. Dainem Heerem nebo Garym Douglasem nebo kurz Volba pro možnosti s jakýmkoli facilitátorem.

Ceny

Kurzovné zohledňuje zemi účastníka a jeho věk.
Vaše individuální a zohledněné kurzovné lze po registraci zobrazit v části Moje kurzy, Zaplaťte (Make a Payment).
Všechny ceny zahrnují MP3 nahrávky kurzu a clearingové smyčky.