Access Body Process

Over fifty energies to facilitate your body. Receiving and learning these hand-on, energetic processes can expand your awareness of energies and possibilities with bodies.

Aktualizace funkční tělesné rovnováhy

Spusťte nejméně 10 krát, abyste se dostali z omezení a vyvážilisvé tělo.

Eliminace, vyhlazení a rozpuštění biomimetické a biomimetrické mimiky bolestí, cest a realit jiných lidí

Změní to místa, kde vytváříme naše životy a naše těla z napodobování ostatních namísto naší volby.

Kompenzační proudy

Tento proces může pomoci odstranit kompenzační proudy, které umožňují lži bezmocnosti ztělesnění. Tam, kde se vzdáváme své síly a přežíváme místo abychom prospívali.

Korekce zraku

Can assist to correct vision.

De-molekulární manifestace a molekulární de-manifestace

De-molekulární manifestace znamená vytvoření něčeho, kde nic nebylo a molekulární De-manifestace znamená odstranění něčeho, co existuje.

Lymphatic Glandular Incongruities and Inconsistencies

MTVSS

Reciprocating Dimensionalities

Restoration of Communion with Earth

Restoration of Structural Integrity & Function

Square Root of Minus One

Total Immunity to the Sickness of Mankind

Toxic Amalgams

Trojnásobné Sekvenční Systémy drogami způsobených scénářů, perfekcionismu a šílenství

Can assist to undo decisions made while under the influence of drugs that the person keeps going back to or reacting from.

Nulová suma traumatu

Ruší účinek kumulativního traumatu na tělo.

Destruction and Elimination of All Alterations of RNA Designed to Control You

Destruction and Elimination of All Alterations of RNA Designed to Control You

We are sorry, there are no current matching classes or events found.

Results: ( {{totalCount}} Results Found )

Location Medium
Date {{event.eventStartDate}} - {{event.eventEndDate}} {{nameHeader}} {{event.eventTitle}} Facilitator{{event.eventFacilitator}}
{{event.eventCoFacilitators[0]}}
Host{{event.eventHost}}
{{event.eventCoHosts[0]}}
Location {{event.eventCity}}, {{event.eventState}}, {{event.eventCountry}}
Medium
{{medium.eventMediumName}}