Být sám sebou, trénink pro facilitátory

Nikdy nepřestávejte zkoumat možnosti, o kterých víte, že jsou reálné! To, čím jste ochotni BÝT, když s někým jste, mění jeho realitu. Největším darem, který můžete někomu dát, je umožnit mu vyjádřit velkolepost, kterou skutečně je.

DR. DAIN HEER

Naše videa mají titulky v několika jazycích. Chcete-li je aktivovat, spusťte video a vyberte nastavení v pravém dolním rohu.

Co o tom víte? Co víte o tom být sám sebou?

Co víte o tom, jak být rozdílem, který skutečně vytváří změnu ve světě?

Je nyní čas, abyste ostatním ukázali, co je skutečně možné? Pozvat je, aby se posunuli na zcela novou úroveň?

Pak je možná tento kurz právě pro vás!

Poté budete schopni facilitovat následující kurzy Dobrodružství být sám sebou:

 • Být sám sebou - Úvod do dobrodružství
 • Být sám sebou - Jednodenní dobrodružství
 • Být sám sebou - Úvod do dobrodružství online
 • Být sám sebou - Jednodenní dobrodružství online
 • Být sám sebou - Víkendové dobrodružství (k dispozici také pro online facilitaci během COVID výjimek)
 • Být sám sebou - série telacallů
 • Být sám sebou mění svět, Knižní klub

Stanete se spolutvůrci něčeho, co nikdy předtím neexistovalo; globální pozvánky k BYTÍ.
Jste na to připraveni?


Předpoklady pro účast

 • Chcete-li se zúčastnit tohoto tréninku, musíte být Certifikovaným facilitátorem Access Consciousness.

  Tréning Být sám sebou pro facilitátory se velmi liší od ostatních kurzů, které jste absolvovali. Očekává se, že budete po celou dobu plně přítomni a zapojeni do výuky, budete mít zapnutou kameru, váš obličej bude dobře osvětlen a dobře viditelný pro facilitátory a personál. Vyžadujeme, abyste byli přítomni a zapojeni (nespouštějte si barsy nebo tělesné procesy a neposlouchejte současně během vaření, práce, spánku, nakupování, řízení atd.)

 

Požadavky pro kurz BYCF

 • Být Certifikovaným facilitátorem Access Consciousness
 • Absolvovat Třídenní kurz o těle
 • Uhradit poplatek za licenci*
 • Zúčastnit se dvou (2) 3,5denních kurzů Být sám sebou mění svět s Dr. Dainem  Heerem, jednoho z nich osobně.
 • Zúčastnit se nebo zakoupit Nejste tak v pr****, jak si myslíte, že jste

 

Obnovení licence BYCF

 • Aktivní Certifikovaný facilitátor (CF)
 • Zúčastnit se Být sám sebou tréninku pro facilitátory (osobně nebo online) během posledních 6 měsíců.
 • Zúčastnit se akce Být sám sebou mění svět během posledních 12 měsíců
 • Zúčastnit se nebo zakoupit Nejste tak v pr****, jak si myslíte, že jste
 • Aktuální platba licenčních poplatků za kurzy a produkty

 

Stanovení cen

Kurzovné zohledňuje zemi účastníka a jeho věk.
Všechny ceny zahrnují MP3 nahrávky tréninku pro facilitátory Být sám sebou a clearingové smyčky.
Vaše individuální a aplikované ceny si můžete prohlédnout po registraci v části Fakturace a platby.
*Ceny pro jednotlivé země se nevztahují na licenční poplatek pro facilitátory ve výši 800 USD.