Pravé zotavení pro tebe, trénink Certifikovaných facilitátorů

Pravé zotavení pro tebe pro facilitátory: mění potřebu světa v oblasti závislostí

Jste připraveni facilitovat lidi za hranice závislosti, za hranice zotavení se a za hranice souzení? Tohle by mohlo být pro vás.


Předpoklady pro účast na tomto tréninku pro facilitátory
Aktivní licence Certifikovaného facilitátora (CF)
Přečtěte si knihu Pravé zotavení pro tebe od Marilyn Bradford
Odešlete dotazník

Trénink facilitátorů kurzu Pravé zotavení pro tebe se velmi liší od ostatních kurzů, které jste absolvovali. Očekává se, že budete po celou dobu plně přítomni a zapojeni do výuky, budete mít zapnutou kameru, váš obličej bude dobře osvětlen a dobře viditelný pro facilitátory a personál. Vyžadujeme, abyste byli přítomni a zapojeni (nespouštějte si barsy nebo tělesné procesy a neposlouchejte současně během vaření, práce, spánku, nakupování, řízení atd.)


Předpoklady pro získání licence certifikovaného facilitátora Pravé zotavení pro tebe (RRecFY CF)
* Aktivní licence Certifikovaného facilitátora (CF)
* Záčastněte se 2 (dvou) 2.5 denních kurzů Zotavení s lehkostí s Marilyn Bradford (živě nebo online)
ANEBO
Zúčastněte se jednoho 2.5 denního kurzu Zotavení s lehkostí s Marilyn Bradford (osobně nebo online) a čtyř jednodenních kurzů Pravé zotavení pro tebe s nejméně dvěma různými facilitátory.
* Zúčastněte se nebo uhraťe Ochutnávku 6dílné série Pravé zotavení pro tebe s Marilyn Bradfordovou
* Zúčastněte se certifikovaného tréninku facilitátorů Pravé zotavení pro tebe
* Přečtěte si knihu Pravé zotavení pro tebe od Marilyn Bradford
* Zakupte si a poslouchejte Clearing the Addiction to Image (Zbavení se závislosti na image) od Marilyn Bradford

* Rozhovor s Marilyn Bradford
* Schválení Garyho Douglase
* Zaplaťte poplatek za licenci facilitátora po schválení

Obnovení licence Pravé zotavení pro tebe Certifikovaného facilitátora (RRecFY CF)

* Buď se zúčastníte kurzu 2,5denního Zotavení s lehkostí s Marilyn Bradford (osobně nebo online) během 12 měsíců před obnovením
ANEBO
Zúčastněte se obou třídílných telesérií Zbavte se závislosti na chudobě, abyste se napojili na své bohatství a velikost, a dar propustit lidi, místa a věci s Marilyn Bradford (osobně nebo online) během 12 měsíců před obnovením.
* Účast na certifikovaném tréninku facilitátorů programu Pravé zotavení pro tebe v posledních 6 měsících.
* Zúčastněte se nebo si kupte Clearing the Addiction to Image (Zbavení se závislosti na image) od Marilyn Bradford (if not completed already)

Stanovení cen

Vaše individuální a aplikované ceny si můžete prohlédnout po registraci v části Fakturace a platby.
Všechny ceny zahrnují MP3 nahrávky tréninku.