O


Jakou budoucnost můžete vytvořit volbou, kterou uděláte dnes?

ACCESS CONSCIOUSNESS

Access Consciousness je celosvětové hnutí vytvořené každou jednotlivou osobou, která se účastní některého z mnoha kurzů po celém světě. Společnost byla založena Garym Douglasem v roce 1995 a od roku 2 000 ve spolupráci s Dr. Dainem Heerem v ní nyní působí přes 3 000 světových facilitátorů, kteří nabízejí transformační, život měnící nástroje a procesy prostřednictvím soukromých sezení, kurzů a workshopů na téměř každé téma, které se objevuje v každodenním životě.

Posiluje vás v tom, abyste věděli, že víte, cílem je vytvořit svět vědomí a jednoty, kde existuje vše a nic není souzeno.

VÍCE O ACCESS CONSCIOUSNESS

   

Jaké by to bylo, kdybyste do všeho, co jste udělali, ztělesňovali tolik vědomí, že by se ostatní v důsledku toho rozhodli být více vědomí? Vědomí je příležitostí k odstranění všech vytvořených zdí separace.


GARY DOUGLAS – ZAKLADATEL

Gary Douglas je nejprodávanějším autorem, mezinárodním řečníkem a obchodním inovátorem. Jako zakladatel Access Consciousness se stal mezinárodně uznávaným myšlenkovým vůdcem, facilitátorem a průkopníkem. Je hlasitým obhájcem vědomého a benevolentního vedení a obchodu jako síly přispívající více planetě a vytvářející udržitelnou budoucnost.

VÍCE O GARYM

DR. DAIN HEER | SPOLUTVŮRCE

Dr. Dain Heer je nejprodávanějším autorem témat ztělesnění, léčení, peněz a vztahů a je vyhledávaným mezinárodně uznávaným řečníkem a facilitátorem vědomí a změny. Zve lidi z celého světa, aby přijali svou pravou velikost - lidi z každé kultury, země, věku a sociálních vrstev společnosti. Jako původně chiropraktik, má zcela odlišný přístup k léčení tím, že lidem usnadňuje přístup a rozpoznání jejich vlastních schopností a znalostí.

VÍCE O DAINOVI

SIMONE MILASAS | SVĚTOVÁ KOORDINÁTORKA

Simone Milasas je zakladatelkou Joy of Business a také celosvětovou koordinátorkou programu Access Consciousness. Pracovala v mnoha různých odvětvích po celém světě a více než desetiletí je v popředí špičkového podnikání a rozvoje.

„Vyrostla jsem s otázkou: ‘Představ si, co bys dělala, kdybys věděla, že nemůžeš selhat? ‘ Pro mě nemůžete selhat, selhání je jen začátkem něčeho nového."

Simone vždy chtěla inspirovat lidi, aby si vybrali vše, co mohli. Vidí radost z možnosti a budoucnosti a ví, že v každé volbě existuje perspektivní možnost.

VÍCE O SIMONE