Liliana Alon

Liliana Alon

I'm Liliana Alon, a passionate explorer in the realm of energy work. My transformative journey began with a profound course in Bioenergy, Reiki, and reflexology, laying the foundation for my exploration into various energy modalities. The turning point came when I delved into the world of Access Consciousness, attending a workshop on Access Bars and unlocking tools that brought profound changes to my life—instilling a newfound sense of awereness, calm and joy. Eager to spread this magic, I embraced my role as a facilitator in Bars and Energetic Facelift, and a practitioner in body processes and ESSE.  My mission is clear: to share the knowledge and unveil the enchanting world of Access Consciousness tools, making a positive impact on the lives of those I encounter.

In addition to my personal journey, I'm here to introduce you to the transformative world of Access Consciousness. This approach offers a unique perspective on life, armed with simple yet powerful techniques, tools, and processes that empower you to change what you thought couldn't be changed and create everything you desire with total ease. Are you ready to embark on a journey of self-discovery, personal growth, and rejuvenation? Join me, Liliana Alon, and let's unlock your true potential together. It's time to create the life you love and embrace total transformation. 🚀💫✨

#TransformationalModalities #AccessConsciousness #Rejuvenation #UnlockYourPotential #InternationalCertification


Next Upcoming Classes

Date Event Facilitator Host Location Medium
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.PopHostDisplayName}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

No classes to display.


“How does it get any better than this and what else is possible?”

- Liliana Alon

{{message}}

My Classes

Kurz Access Bars

Access Bars® jsou naprostým základem Access Consciousness. Mohou být začátkem skvělého dobrodružství a může to být něco, co přidáte do svého života a podpoří vás to při tvorbě větší lehkosti se vším. Barsy jsou 32 jedinečnými body na hlavě, které souvisí s různými životními oblastmi a aspekty. Dotkněte se jednoho Barsu a začnete čistit energii, která je v této oblasti nebo aspektu vašeho života uzamčená. Stačí jen dotek.

Access Energetický Facelift

Access Energetický Facelift je úžasným nástrojem k omlazení a odstranění známek stárnutí obličeje a celého těla. Tento jemný zklidňující dotyk, aplikovaný v oblasti tváře a dekoltu podporuje obnovu, oživení a omlazení buněk těla.

Access Energetický Facelift Darovaní & Přijímání

Co je to Access Energetický Facelift?
Je to jednoduchý a dynamický praktický proces, který může při odstraňování známek starnutí v obličeji a na těle prohloubit a urychlit přirozené ozdravovací schopnosti těla. Na obličej a dekolt je aplikován jemný a uklidňující dotyk, který pomahá obnovit, oživit a omladit buňky těla.

Access Bars klinika zdarma pro vědomí o psychickém zdraví

During the month of September, in honor of World Suicide Awareness Month, facilitators and practitioners of Access Bars® will be hosting events all around the world and opening their doors for anyone looking for a different possibility, or a spark of hope, to come and receive a complimentary Access Bars session. 

Za hranicemi stárnutí - úvodní kurz

Rádi byste vytvořili naprosto jinou realitu se svým tělem a stárnutím? Jaké by to bylo rozpustit soudy, které máte o tom, jak vypadáte?