Retha Nel

Retha Nel

Are you a seeker... explorer of possibilities?  I wonder what brought you here?  Have you always had a sense that something more... greater must be available?  I totally get that.  During my explorations and wonderings, I found Access Consciousness Bars quite serendipitously "Thank you Universe!" 😀.  Having studied many different modalities, Access Consciousness Bars tickled my curiosity with how quickly and easily it changed "issues" that I had worked so hard to change for such a long time... with little to no results. 

And the journey continues, now some years later I get to facilitate Access Consciousness Bars, Access Consciousness Body Process, Access Energetic Facelift, and Foundation classes all over South Africa.  As a practitioner of these amazing processes, it brings me great joy to contribute to clients during individual Access Bars, Access Body Process, Access Energetic Facelift, and Symphony energetic sessions, from my practice based in Secunda, South Africa.  

 

{{showBio2?"Read Less":"Read More"}}

Next Upcoming Classes

Date Event Facilitator Host Location Medium
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.PopHostDisplayName}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

No classes to display.


“Consciousness is the ability to be present in your life, in every moment, without judgment of you or anyone else. It is the ability to receive everything, reject nothing, and create everything you desire in life—greater than what you currently have and more than you can imagine.”

- Gary Douglas

{{message}}

My Classes

Kurz Access Bars

Access Bars® jsou naprostým základem Access Consciousness. Mohou být začátkem skvělého dobrodružství a může to být něco, co přidáte do svého života a podpoří vás to při tvorbě větší lehkosti se vším. Barsy jsou 32 jedinečnými body na hlavě, které souvisí s různými životními oblastmi a aspekty. Dotkněte se jednoho Barsu a začnete čistit energii, která je v této oblasti nebo aspektu vašeho života uzamčená. Stačí jen dotek.

Foundation

Tento kurz odstraňuje základy omezení, o kterých jste si mysleli, že z nich musíte žít, jako byste neměli jinou volbu! Tento 4 denní intenzivní průzkum toho, co jiného je možné, je facilitován certifikovanými Access Consciousness facilitátory z celého světa. Kurz vytváří povědomí o základech vědomí, které jste ve svém životě dosud nepoužívali.

Stress Relief Introductory Workshop

This workshop will give you a few simple tools as an invitation to the possibility that angst and worry no longer have to exist in your world. Your life is a beautiful gift. Isn’t it time you had space to enjoy it more?

Energy Pulls - The Series

Welcome to an energy pull series, with an Access Consciousness® Certified Facilitator, designed to actualize the things you desire and are asking for!

Zažijte Access Bars

Na tuto akci jste pozváni, abyste zažili sezení Access Bars®! Každé sezení je jiné. Nejčastěji se uvádí, že navozuje pocit úplné relaxace, klidnější mysli a zvýšené energie a tvořivosti.