הרשימה כוללת את כל המנחים והעוסקים שיש להם ייצוג אישי באתר שלנו. כל המנחים בעלי הסמכה להנחות סשנים אישיים ולהנחות קורסי אקסס קונשסנס. כל העוסקים מורשים להציע סשנים אישיים וערבי מבוא בלבד (לא להנחות קורסים).

Watch Video
שים לב בבקשה: מנחה יכול להיות מוסמך ועוסק יכול להיות מורשה גם אם אין להם תצוגה אישית באתר ראה את הרשימה העולמית המלאה