Kurz Benevolentní kapitalismus


Benevolentní kapitalismus je kreativní a generativní a není politickým měnovým systémem.

Benevolentní kapitalismus je místo, kde využíváte své tvůrčí schopnosti a to, v čem jste jedineční a skvělí. Vytváříte rozmanité možnosti, včetně peněz.

S benevolentním kapitalismem není nouze a nedostatek – jen to, co vytvoří více pro všechny.

Připojte se ke Garymu Douglasovi, Dr. Dainu Heerovi a Simone Milasas na tento třídenní kurz NAŽIVO v El Lugar.

Předpoklady 

Foundation nebo Globální Foundation

  • Výše uvedené podmínky musíte splnit u jakéhokoli facilitátora do 12 měsíců od data zahájení kurzu.
  • ANEBO Foundation kdykoli a pokročilý kurz do 12 měsíců.

    Pokročilý kurz je jakýkoli kurz nebo telecall na tři a více dní s dr. Dainem Heerem nebo Garym Douglasem nebo kurz Volba pro možnosti s jakýmkoli facilitátorem.

Ceny

Kurzovné zohledňuje zemi účastníka a jeho věk.
Vaše individuální a zohledněné kurzovné lze po registraci zobrazit v části Moje kurzy, Zaplaťte (Make a Payment).
Všechny ceny zahrnují MP3 nahrávku kurzu.

Zde najdete váš místní čas >>

Show More