Daria Hanson

Daria Hanson

Вы ищете инструменты, чтобы в жизни было больше легкости, счастья и изобилия? Искали ли вы что-то, что позволит вам доверять себе? И позволить себе знать, что вы знаете?

12 лет назад я нашла Инструменты Access Consciousness и Access Bars, которые изменили мою жизнь и жизни многих людей по всему миру и могут облегчить ваш путь к изобилию и радости жизни.

Когда вы доверяете себе и знаете, что знаете, никто не может сделать ваше осознание меньше, никто не может сделать вас меньше того, кем вы являетесь на самом деле!

Если вы доверяете вам, вам никогда не придется ни доказывать, ни оправдывать, ни объяснять это кому-либо! Можете ли вы представить, как доверие может изменить вашу жизнь?

Я нахожу величайшую радость в содействии развитию этих элементов и осознанности в вашем мире, большей возможности и изменениям с помощью инструментов Access Consciousness.

Чего вы желаете от жизни?

С благодарностью за то, что вы находитесь на планете и читаете это,
Дарья Хансон

Мои лицензии - CF (Сертифицированный Фасилитатор), MAESTRO (маэстро  Access Consciousness), Фасилитатор ACCESS BARS / FACELIFT и телесных процессов (обучение/сессии), практик Abuse Hold (устранение следов насилия из тела), SOP (симфония возможностей)

Регистрация на классы: 

www.daria-hanson.com

______________________________________

Are you looking for the tools to have more ease, joy and glory in life? Are you looking for something that would allow you to trust you? And allow you to know that you know? 

12 years ago I  found the Tools of Access Consciousness and Access Bars that changed my life and lives of many people around the world and can facilitate your journey to abundance and joy of living.

When you  trust you and know that you know, no one can make your awareness less than, no one can make you less than what and who you truly are!

Now, imagine what your life could be if you had these two elements in your life?

I find the greatest joy in facilatating for greater awareness, greater possibilty and change with the tools of Access Consciousness.

What do you desire out of life?

With gratitude for you being on the planet and reading this, 

Daria Hanson

www.daria-hanson.com

 


Next Upcoming Classes

Date Event Facilitator Host Location Medium
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.PopHostDisplayName}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

No classes to display.“«Каждая область, в которой у вас есть проблема, - это область, где вы, скорее всего, обладаете большими возможностями, которые вы не признали.  Как только вы достигнете этой способности, вы сможете открыть подарок, которым вы можете быть в мире, и создать разницу, которую вы пришли сюда создать ». "Every area you have a problem in is the area where you most likely have a great capacity that you have not acknowledged. Once you get to what that capacity is, you can unlock the gift you can be in the world and create the difference you came here to create."”

- Daria Hanson

{{message}}

My Classes

Foundation

Tento kurz odstraňuje základy omezení, o kterých jste si mysleli, že z nich musíte žít, jako byste neměli jinou volbu! Tento 4 denní intenzivní průzkum toho, co jiného je možné, je facilitován certifikovanými Access Consciousness facilitátory z celého světa. Kurz vytváří povědomí o základech vědomí, které jste ve svém životě dosud nepoužívali.

Kurz Access Bars

Access Bars® jsou naprostým základem Access Consciousness. Mohou být začátkem skvělého dobrodružství a může to být něco, co přidáte do svého života a podpoří vás to při tvorbě větší lehkosti se vším. Barsy jsou 32 jedinečnými body na hlavě, které souvisí s různými životními oblastmi a aspekty. Dotkněte se jednoho Barsu a začnete čistit energii, která je v této oblasti nebo aspektu vašeho života uzamčená. Stačí jen dotek.

Access X-Men: Disabilities or Abilities?

Access Consciousness® has a very different point of view about so many so-called ‘disabilities’.  What if all of the "disorders" that we've labeled and diagnosed are actually abilities, and the life-threatening diseases we've termed fatal, can actually be changed?

Access 3-denní Kurz o těle

Co kdyby bylo vaše tělo kompasem nebo průvodcem v tajemstvích, záhadách a magii života? Access Kurz o těle je navržen tak, aby otevřel dialog a vytvořil společenství s vaším tělem, které vám umožní užívat si tělo místo boje proti němu a jeho zneužívání.