Daria Hanson

Daria Hanson

Вы ищете инструменты, чтобы в жизни было больше легкости, счастья и изобилия? Искали ли вы что-то, что позволит вам доверять себе? И позволить себе знать, что вы знаете?

12 лет назад я нашла Инструменты Access Consciousness и Access Bars, которые изменили мою жизнь и жизни многих людей по всему миру и могут облегчить ваш путь к изобилию и радости жизни.

Когда вы доверяете себе и знаете, что знаете, никто не может сделать ваше осознание меньше, никто не может сделать вас меньше того, кем вы являетесь на самом деле!

Если вы доверяете вам, вам никогда не придется ни доказывать, ни оправдывать, ни объяснять это кому-либо! Можете ли вы представить, как доверие может изменить вашу жизнь?

Я нахожу величайшую радость в содействии развитию этих элементов и осознанности в вашем мире, большей возможности и изменениям с помощью инструментов Access Consciousness.

Чего вы желаете от жизни?

С благодарностью за то, что вы находитесь на планете и читаете это,
Дарья Хансон

Мои лицензии - CF (Сертифицированный Фасилитатор), MAESTRO (маэстро  Access Consciousness), Фасилитатор ACCESS BARS / FACELIFT и телесных процессов (обучение/сессии), практик Abuse Hold (устранение следов насилия из тела), SOP (симфония возможностей)

Регистрация на классы: 

www.daria-hanson.com

______________________________________

Are you looking for the tools to have more ease, joy and glory in life? Are you looking for something that would allow you to trust you? And allow you to know that you know? 

12 years ago I  found the Tools of Access Consciousness and Access Bars that changed my life and lives of many people around the world and can facilitate your journey to abundance and joy of living.

When you  trust you and know that you know, no one can make your awareness less than, no one can make you less than what and who you truly are!

Now, imagine what your life could be if you had these two elements in your life?

I find the greatest joy in facilatating for greater awareness, greater possibilty and change with the tools of Access Consciousness.

What do you desire out of life?

With gratitude for you being on the planet and reading this, 

Daria Hanson

www.daria-hanson.com

 


Yaklaşan Seminerler

Tarih Etkinlik Facilitator Ana İşlem Konum Ortam
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.PopHostDisplayName}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

Görüntülenecek seminer yok.“«Каждая область, в которой у вас есть проблема, - это область, где вы, скорее всего, обладаете большими возможностями, которые вы не признали.  Как только вы достигнете этой способности, вы сможете открыть подарок, которым вы можете быть в мире, и создать разницу, которую вы пришли сюда создать ». "Every area you have a problem in is the area where you most likely have a great capacity that you have not acknowledged. Once you get to what that capacity is, you can unlock the gift you can be in the world and create the difference you came here to create."”

- Daria Hanson

{{message}}

Seminerlerim

Foundatıon

Bu sınıf, başka bir seçeneğiniz yokmuş gibi yaşamak zorunda olduğunuzu düşündüğünüz sınırlamanın temelini ortadan kaldırıyor! Bu, tüm dünyada sertifikalı Access Consciousness kolaylaştırıcıları tarafından kolaylaştırılır ve başka neyin mümkün olabileceğinin 4-günlük yoğun bir keşfidir. Sınıf, henüz hayatınızda kullanmadığınız bir farkındalığın temeli hakkında farkındalık yaratır!

Access Bars Sınıfı

Access Bars, Access Consciousness'ın en temelini oluşturur. Harika bir maceranın başlangıç noktası olabilir ve her şey ile daha büyük bir kolaylık yaratmanıza yardımcı olacak hayatınıza ekleyeceğiniz bir şey olabilir. Bars, hayatın farklı alanları ve yönleriyle ilişkili olan başın üzerindeki 32 benzersiz noktadır. Bir Bar'a dokunun ve hayatınızın o alanı veya yönüyle ilgili kilitlenmiş enerjiyi sadece ona dokunarak temizlemeye başlarsınız.

Access 3 Günlük Beden Sınıfı

Ya eğer bedeniniz, yaşamın sırlarına, gizemlerine veya sihrine yol gösteren bir pusula ya da rehberse?Access Beden Sınıfı bedeninize karşı savaşmak ve onu suistimal etmek yerine ondan keyif almanıza izin veren bir iletişim başlatmak ve bedeninizle birlik oluşturmak için tasarlanmıştır.