האם אקסס קונשסנס היא כת?

Article by Chutisa Bowman on the author Eric Hoffer´s (The True Believer) definitions and differences of cults, mass movements and practical organizations. "An organization is a cult if the vigor of an organization stems from the propensity of its followers for united action and self-sacrifice. Access Consciousness empowers people to know that they always have their own choice. It is about awareness, choice and possibilities, not exclusion. According to Hoffer, cults cannot do this, because if they do they will destroy themselves if they allow individuals to have self-interest, choice and awareness." Read the full article here.

האם אקסס קונשסנס היא כת?

מאת צ'וטיסה באומן

בתור מנחה של אקסס, לעיתים קרובות שואלים אותי "האם אקסס קונשסנס היא כת?". דבר זה הביא אותי לחקור מהי באמת כת ומדוע לאנשים יש חשש אינטנסיבי וחוסר-נוחות רב בנוגע לכתות.

בכל פעם שמישהו מדבר על כתות, אני שואלת שאלה פשוטה אחת: "תגיד, למה אתה מתכוון במושג 'כת'?". גיליתי, שכאשר רוב האנשים חושבים על 'כת', הם לרוב חושבים על קבוצות מקודשות סגורות, המובלות על-ידי מנהיג כריזמטי עם מאמינים אדוקים, כשהאמונות או השיטות שלהן נחשבות ללא-נורמאליות או ביזאריות.

עבור מספר אנשים, המילה 'כת' מעלה דימויים של אנשים בלבוש מוזר, עם ראשים מגולחים, הרוקדים ומזמרים בפינת רחוב סואן, או קבוצה קטנה של קיצוניים המשתכנים בחווה מרוחקת. היא יכולה להעלות דימויים של קבוצת אנשים המבודדים את עצמם מחברים, ממשפחה ואפילו מהחברה, או קבוצות דתיות המעורבות בשיטות מסוכנות, פליליות, לא-אתיות וערמומיות.

המונח "כת" לרוב נמצא בשימוש על-ידי אנשים רבים, העלולים להיות לא לגמרי מודעים למשמעות ולקונוטציות שלו. רוב האנשים מאמינים כי כת היא משהו שלילי, הסוטה מן המוסכמות של דעת הציבור הרחב לגבי מהי "נורמה", או כאלו שמגדירות את "טובת החברה"/"הדבר החברתי הנכון". התפיסה השלילית של כת כיום מרמזת על קבוצה רוחנית, שיש לה אמונות מוזרות, משונות, או ביזאריות, שהינה בעלת שליטה גבוהה ומעורבת במעשים פליליים. רעיונות רבים הסובבים את ההגדרה של כת, מעוצבים באמצעות התקשורת והמדיה.

אז, מהי כת באמת?

במובן המקורי שלה, המילה "כת" אינה מזעזעת. המילה כת מגיעה מ-Culte הצרפתית ושורשיה במילה הלטינית Cultus, שמשמעותה "אכפתיות" ו"הערצה". הרעיון מגיע מתוך cultus הלטינית - הטיה לשונית של המילה colere, שמשמעותה "לטפח". המילה נמצאה בשימוש במובן של "לקיים פולחן או לתת התייחסות לאל".

אנציקלופדיית World book מסבירה כי "באופן מסורתי, המונח כת מתייחס לכל צורה של סגידה או שמירת מצוות פולחנית". לפי הקריטריון הזה, כל הארגונים הדתיים והרוחניים יכולים להיות מסווגים ככתות. בתוך טקסטים אקדמיים, למשל, אנו יכולים למצוא כי לעיתים קרובות התייחסו אל הכנסייה הנוצרית כאל כת, כמו גם התייחסויות לדברים כמו הכת של הבתולה מרי. לעומת זאת, בשימוש כללי כיום, למילה "כת" יש משמעות שונה. אף אחת מן המשמעויות המקוריות, בכל מקרה, איננה מה שהאנשים חושבים עליו כאשר הם מאשימים קבוצה על היותה כת.

מאז אמצע המאה ה-20, פרסומים בנוגע לכתות שינו את המשמעות של המונח... הכת קיבלה הרבה יותר קונוטציות פוגעניות, שליליות ושיפוטיות. כיום, אנשים רבים משתמשים במונח על-מנת להתייחס לכל תנועה שהיא, או לכל קבוצה שאותה הם מחשיבים כלא-סטנדרטית או כבעלת חזות מסוכנת. לרוב, הדבר כולל גם את מה שייראה בעיני אכיפת החוק ככתות מסוכנות או הרסניות (כגון אלו שמקדמות רצח, התעללות או התאבדות).

לפני שנבחן את השאלה "האם אקסס קונשסנס היא כת?", בואו נקדיש מחשבה לא רק להגדרה של אנציקלופדיית World book, אלא גם לדברים שאומרים פרשנים מובילים בתחומי הכתות וטבען של תנועות המוניות. מנהיג מחשבתי אחד כזה, אריק הופר, מחבר הספר רב-המכר 'המאמין האמיתי', טוען כי "כת (תנועה המונית) מושכת ומחזיקה מאמינים לא באמצעות הדוקטרינות וההבטחות שלה, אלא על-ידי המפלט שהיא מציעה מפני החרדות, העקרות וחוסר-המשמעות של קיום אינדיבידואלי".

בכל מקרה, הוא גם מכיר בכך שכמה תנועות הינן טובות, בעוד אחרות אינן כאלו. הוא מתבונן רק על המאפיינים והטקטיקות, לא על מוסריותה של התנועה. הספר מתבונן על הפסיכולוגיה של המתוסכלים והבלתי-מסופקים, אלו שיקריבו עצמם בלהט עבור כל מטרה, שיכולה לתת לחייהם חסרי המשמעות תחושה כלשהי של משמעות. אלו שחיים בניכור מבקשים לאבד את עצמם בתוך התנועות האלו, באמצעות הסתגלות לעמדות הקנאיות הללו, שהינן באופן בסיסי, על-פי הופר, בריחה מן העצמי. הופר טוען כי "עבור המתוסכלים, תנועה המונית (כת) מציעה תחליפים, או לעצמי השלם, או עבור האלמנטים שהופכים את החיים לניתנים לשאתם ושאותם הם אינם יכולים לעורר מתוך משאביהם האינדיבידואליים".

אחרי שלמדתי את הספר 'המאמין האמיתי', קיבלתי עוד בהירות ומודעות של ההבחנה האולטימטיבית, המבדילה את אקסס קונשסנס ממה שבאופן עכשווי מוגדר ככת על-ידי הציבור הרחב, המדיה ואכיפת החוק. בהשתמש בהגדרתו של הופר, אקסס קונשסנס היא מה שהוא מתווה בספרו כ"ארגון מעשי". אריק הופר גם מתאר את הניגוד בין 'ארגון מעשי' ובין כת, מה שמסוכם היטב במילותיו שלו:

"קיים הבדל בסיסי בין המשיכה של תנועה המונית ובין המשיכה של ארגון מעשי. הארגון המעשי מציע הזדמנויות לקידום-עצמי... מצד שני, תנועת המונים (כת) מושכת ומחזיקה מאמינים, לא בגלל שהיא יכולה לספק את המאוויים לקידום-עצמי, אלא בגלל שהיא יכולה לספק את התשוקה להתכחשות-עצמית. כת מציעה תחליפים, או לעצמי השלם, או עבור האלמנטים שהופכים את החיים לניתנים לשאתם, ושאותם הם אינם יכולים לעורר מתוך משאביהם שלהם".

במסגרת התובנות של הופר בנוגע לתנועות המוניות (כתות), אף נמצא כי אלו מהוות פורקן עבור אנשים, שהמשמעות האינדיבידואלית שלהם הינה דלה בעיני העולם, וגם - חשוב יותר - בעיניהם שלהם.

מתוך נקודת המבט של הופר, אקסס קונשסנס היא באמת ארגון מעשי, מאחר שהוא עוסק בתמיכה בתודעה, מודעות, ידיעה וקידום-עצמי. המטרה של אקסס קונשסנס היא להעצים יחידים לדעת בכל זמן כי הם יודעים, ולדעת כי הם יכולים לבחור לצעוד לתוך הגדולה שהם באמת. אקסס קונשסנס לא מציעה תחליף למה שהופר מתאר בתור "העצמי השלם", מכיוון שהיא מעצימה אותך לעורר את המשאבים, המודעות והידיעה הפנימית שלך עצמך.

אריק הופר טוען כי ארגון נחשב לכת, אם התמריץ של הארגון נובע מן הנטייה של מאמיניו לפעולה מאוחדת ולהקרבה-עצמית, כפי שסוכם היטב במילותיו: "העיסוק העיקרי של תנועה המונית (כת) הינו לטפח, לקדם ולהנציח תמיכה לפעולה מאוחדת ולהקרבה-עצמית... כל קבוצה או ארגון שמנסה, מסיבה זו או אחרת, ליצור ולשמר אחדות דחוסה ומוכנות מתמשכת להקרבה-עצמית, לרוב מפגין את המוזרויות של תנועה המונית (כת)".

בניגוד לכך, המרץ והצמיחה של אקסס אינם תלויים ביכולתה לעורר ולספק את התשוקה להתכחשות-עצמית. במקום זאת, אקסס מעודדת אנשים לחולל את העדיפות שלהם לקידום-עצמי. למעשה, היא מעוררת השראה באנשים להיות מוכנים לאפשר לעצמם להיות ראשונים וקודמים לכל בתוך חייהם, ולהפסיק להפוך את הצרכים, הרצונות והתשוקות של כל האחרים, למקור היצירה. מה שאקסס קונשסנס עושה, הוא לספק כלים ותובנות שמעצימים אנשים, באמצעות המודעות לעובדה שהם קולטים, יודעים, מקיימים ומקבלים הכל באופן אינסופי. אקסס קונשסנס מעצימה אנשים, לדעת כי תמיד יש להם בחירה. היא מתייחסת למודעות, לבחירה ולאפשרויות, ולא להדרה (הוצאה-מן-הכלל). לפי הופר, כתות אינן יכולות לעשות זאת, מכיוון שאם יעשו זאת, הן יהרסו את עצמן אם יאפשרו ליחידים להיות בעלי אינטרס-עצמי, בחירה ומודעות.

הופר קובע בספרו, כי "תנועת המונים מחויבת להפסיד הרבה, כאשר היא משחררת את הדחיסות הקולקטיבית שלה ומתחילה להציג מראית של קידום-עצמי כמוטיבציה לגיטימית של פעולה... הדבר נכון גם לגבי ארגונים דתיים ומהפכניים: אם הם מתפתחים או לא מתפתחים לכדי תנועות המוניות, הדבר תלוי פחות בדוקטרינה לה הם מטיפים ובתכנית שהם מפעילים, מאשר ברמת העיסוק המקדים שלהם באחדות ובמוכנות להקרבה-עצמית".

מתוך נקודת מבט זו, אקסס קונשסנס אינה יכולה להצליח ולהשיג בתור כת, מאחר שהיא אינה דורשת מאנשים להקריב את העצמי, או להיות בעלי נכונות למוסס את העצמי, באמצעות איבוד הבידול האינדיבידואלי שלהם לכדי שלם קולקטיבי דחוס. הופר מדגיש, כי במטרה להפוך לחלק מכת ושלם-דחוס, על חברי הכת לעשות וויתורים רבים. הכת דורשת מהם לוותר על פרטיות, על שיקול-דעת עצמי ותכופות גם על רכוש אינדיבידואלי. עליהם להפוך לעוקב (המאמין האמיתי) ולחיות את חייהם על-פי נקודת המבט של מנהיג הכת. מנגד, מייסד אקסס אינו מעוניין באיסוף מאמינים. הוא מעוניין בהעצמה ואומר, כי לגרום לאחרים לעקוב אחר מנהיג, זו אינה מנהיגות. ישנו הבדל בין מישהו שלוקח פיקוד ובין מי שהוא מנהיג. כתות לוקחות פיקוד על חייך. מנהיג אמיתי הוא אחד שיודע לאן פניו מועדות ומזמין אותך להצטרף אליו, אם אתה בוחר בכך. ואם אתה לא בוחר, זוהי הבחירה שלך.

בנוסף לכך, אקסס קונשסנס אינה יכולה להיות מופצת בתור כת, מאחר שהיא מעודדת אנשים לקלוט ולדעת, ולהכיר בכך ש'אף אחד ושום דבר אינם יותר בעלי ערך מאשר התודעה שלך ומן הבחירה שלך, והכי חשוב, לעולם לא לוותר על נקודת מבטך עבור מישהו אחר'. אקסס קונשסנס לא דורשת ממך לאמץ את נקודת המבט על שום דבר. אתה אפילו לא צריך להאמין שהכלים של אקסס קונשסנס יעבדו, על מנת ללמוד אותם ולתרגל אותם בהצלחה. היא מסייעת לך לקלוט מהי נקודת מבטך, מכיוון שאתה הוא האחד שיודע הכל על החיים שלך ויודע מה נכון עבור חייך. אקסס מייעצת לך לוותר על נקודת מבטך, רק אם אתה רואה אותה כמגבלה. לאקסס קונשסנס אין תשובות, רק שאלות. אקסס קונשסנס מעודדת אותך לשאול: מה אם נקודת המבט שיש לך, לא הייתה צריכה להיות מגבלה? מה אם נקודת המבט שיש לך, הייתה אפשרות?

אז... האם אקסס קונשסנס הינה כת, או שהיא מקור להעצמה?