Mogućnosti za naučiti uživo i online

Dva su glavna načina za sudjelovanje na tečaju Access Barsa:

Sudjelujte na tečaju

UŽIVO

s više od 7000 voditelja Access Barsa diljem svijeta primajući praktičnu pažnju tijekom tečaja.

Gledajte globalni tečaj Access Barsa

ONLINE SNIMKU

dok vježbate s još jednom osobom. Snimka tečaja dostupna je u Accessovoj trgovini.


Što naučite

Tečaj Access Barsa je jednodnevni 8-satni tečaj. Vaš će vam voditelj Access Barsa dati opsežan priručnik i detaljne prikaze glave da vam pomognu u učenju Access Barsa i da postanete praktičar na kraju jednodnevnog tečaja. Uz učenje Access Barsa, priručnik je pun alata, pitanja i procesa iz Access Consciousnessa koji mijenjaju život. Ovaj tečaj je puno više od učenja nove energetske tehnike... Uz istraživanje priručnika i položaja ruku za 32 bars točke, bit ćete pozvani na promjenu za koju znate da može biti i da je moguća!

 


Access Bars je prvi tečaj koji je preduvjet za Access Consciousness. Jednom kad završite ovaj tečaj možete sudjelovati na brojnim drugim tečajevima koji se nude!


 


Što je uključeno?


  • Coaching licenciranog voditelja Access Barsa ili certificiranog voditelja Access Consciousnessa

  • Primanje dva puna tretmana Acccess Barsa

  • Davanje dva puna tretmana Acccess Barsa

  • Gledanje posebnog videa s uputama u kojem osnivač Gary Douglas osobno demonstrira tehniku

  • Opsežan priručnik i detaljni prikazi glave


 


Mogu li postavljati pitanja?

Da! Uobičajena pitanja su "Što su točke Access Barsa i kako mogu znati da su pokrenute? Kako mogu koristiti Access Bars sa svojom djecom i obitelji, svojim poslovanjem i prijateljima? Kako da promijenim stvari u svom životu koje ne funkcioniraju za mene? Kako da kreiram veći život?" Možete pitati bilo što jer svaki tečaj kokreiraju svi koji dođu na njega. Nema glupih pitanja!


Što se dešava nakon tečaja?

Nakon što ste završili jedan tečaj Access barsa vi ste praktičar Access Barsa i možete ga koristiti sa svojom obitelji, prijateljima i kolegama. Koja pozivnica možete biti za njih da vas pitaju o njemu?

Ako izaberete, možete započeti svoje poslovanje nudeći tretmane Access Barsa! Možete se pridružiti besplatnom praktičarskom programu za kreiranje kao i sudjelovati na posebnim poslovnim treninzima da ekspandirate mogućnosti za sebe i svoje poslovanje kao praktičara.

Možete također izabrati da vodite tečajeve Access Barsa tako da postanete voditelj Access Barsa. Kako biste postali voditelj pozvani ste da sudjelujete na još dva tečaja Access Barsa, oba po cijeni za ponavljanje (50%)!