Foundation

Denne klassen bryter opp fundamentet av begrensning du trodde du måtte leve fra som om du ikke har noe valg! Den blir fasilitert av sertifiserte Access fasilitatorer rundt om i verden og er en 4-dagers intensiv oppdagelsesreise av hva mer som er mulig. Klassen skaper oppmerksomhet rundt fundamentet av bevissthet som du ikke har brukt i livet ditt enda!