DATASKYDDSDEKLARATION

Senast uppdaterad: 16 Februari, 2021.

DEN JURIDISKA PERSONEN SOM SAMLAR IN UPPGIFTER ÄR:

Access Consciousness, LLC
406 Present Street
Stafford, Texas 77477

USA

Med partner:

PERSON SOM ANSVARAR FÖR DATASKYDD:

Katarina Wallentin, Sverige
Telefon: +353 857 131 600

Arbetar med följande globala team:

 • Stephen Outram, Australien
  Telefon: +61 7 2111 5370
 • LeAnn McLaughlin, USA
  Telefon: +1 805 284 9489
 • Paul Kearney, Irland
  Telefon: +353 857 131 600

 


1. VILKA UPPGIFTER SPARAR VI?

Vi sparar alla uppgifter vi behöver för att upprätthålla våra relationer med kunder och klienter. Dessa uppgifter varierar från fullständigt namn, e-postadress och land till mer omfattande information som innehåller fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress, hem- och arbetsplatsadress samt uppgifter om anhöriga.

Om du deltar i en kurs eller köper en produkt sparar vi av skattemässiga skäl ditt person-/skatteregistrerings- eller momsregistreringsnummer och alla uppgifter som vi behöver för att utfärda en korrekt faktura i alla de jurisdiktioner där vi är verksamma.

Dessutom, om du deltar i en kurs eller köper en produkt, kommer vi även dokumentera den transaktionen för att kunna avgöra om du uppfyller förutsättningarna för avancerade kurser och för att kunna kontrollera om du uppfyller kraven för att bli en Access Consciousness kursledare.

Vi kommer även att dokumentera din certifiering för att kunna tillhandahålla alla de tjänster som överenskommits i vårt avtal för certifierade kursledare och för att du ska kunna utöva din verksamhet enligt den överenskommelse du har med oss.

Vi kan spara både din leveransadress, för produktleveranser, och din faktureringsadress, som kan användas för att verifiera kreditkortsbetalningar eller andra betalningsmetoder.

2. VARFÖR SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter för att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder gratis och för att uppfylla våra avtalsenliga uppdrag gentemot våra kunder och klienter.

Personuppgifter sparas för att kunna skicka information, gratisprover, produkter och för att registrera dig för kurser och telekurser.

Genom att dokumentera vilka produkter du har köpt och de kurser och telekurser du har deltagit i kan vi kontrollera dina förutsättningar för framtida, mer avancerade kurser och, om du är intresserad, för att bli en Access Consciousness kursledare. Om du är intresserad av att bli en Access Consciousness kursledare, behöver vi veta vilka kurser och träningsprogram du redan har fullföljt för att kvalificera dig som kursledare.

Inspelningar av kurser och telekurser sparas och distribueras så att klienter och kunder kan lyssna på kurser eller telekurser som de deltagit i. Efter de ovan nämnda kurserna eller telekurserna omarbetas även inspelningarna till produkter som säljs på webbshoppen.

Dina sparade uppgifter gör att våra system kan hjälpa dig bättre. T.ex. när du registrerar dig för kurser behöver du inte fylla i dina uppgifter varje gång. Vårt system vet även vilka kurser du har deltagit i tidigare och kan använda dessa uppgifter för att erbjuda vissa prisfördelar.

Vi sparar även uppgifter om dina inköp från Access Shop. Vissa av dina inköp kan bidra till att du är behörig att delta i andra avancerade kurser och vissa produkter krävs om du väljer att bli en kursledare.

3. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Inom Access Consciousness är de personer som har tillgång till dina uppgifter de som behöver dessa uppgifter för att kunna uppfylla våra avtalsavtal med våra kunder och klienter. Dessa kan omfatta vårt kommunikations- och marknadsföringsteam, våra eventorganisatörer, administrativ personal och leverantörer. Vidare, om du är en Access Consciousness kursledare så kommer supportteamen för de olika kursledargrupperna att få tillgång till dina uppgifter för att kunna ge dig den support och den information du behöver för din verksamhet som en oberoende leverantör.


Dessutom kräver outsourcing till specialister inom IT och redovisning ibland att vi ger konsulter tillgång till dina uppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter gentemot offentliga myndigheter eller för att utveckla och förbättra våra tjänster.

Förutom vårt interna team och de externa aktörer som vi arbetar med, får alla Access Consciousness kursledare som anges på vår webbplats tillgång till dina grundläggande uppgifter (fullständigt namn, e-postadress, postadress, land och telefonnummer) när du registrerar dig för en av deras kurser via vår allmänna webbplats www.accessconsciousness.com. Detta gäller för fysiska kurser (på plats), telekurser och online-kurser, samt kurser som erbjuds live via audio och live-streamade kurser.Obs! En kursledare får endast tillgång till dina grundläggande uppgifter när du registrerar dig på en av hans/hennes kurser. Kursledaren har inte tillgång till din kurs- eller produkthistorik eller ditt person-/skatteregistrerings- eller momsregistreringsnummer. 4. DELAR VI DINA UPPGIFTER?

Som nämnts ovan delar vi dina uppgifter med Access Consciousness kursledare som du väljer att delta i en kurs med. Eftersom alla våra kursledare är licensierade, oberoende leverantörer, har vi ingått datadelningsavtal med dem för att kunna dela uppgifter. 

Access Consciousness är ett franchisesystem som använder ett gemensamt globalt marknadsföringsverktyg via sin webbplats www.accessconsciousness.com.

Obs! 
Vi delar inte dina uppgifter med kursledare som du inte har deltagit i en kurs med.
Alla kursledare/underleverantörer är bundna till samma dataskyddsavtal som vi följer. 5. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi sparar sparade uppgifter så länge som... • vi har ett förhållande med dig som kund, klient eller intresserad part 

 • vi är juridiskt skyldiga att göra det, för skattemässiga ändamål
 • tills du avslutar prenumerationen eller ber oss att radera din information6. VILKA DATASKYDDSRÄTTIGHETER HAR DU SOM KUND?

Som kund har du rätt att… • hantera din e-postadress eller betalda prenumeration

 • korrigera all information vi har sparat

 • begära information om de uppgifter vi har sparade om dig

 • begära radering eller begränsning av dina sparade uppgifter.

Om du vill uppdatera, ändra eller korrigera dina uppgifter, kontaktar du oss på den här e-postadressen: datacontroller@accessconsciousness.com

Om du vill raderas från vår uppgiftsdatabas, kontakta oss här: datacontroller@accessconsciousness.com

7. ÄR KUNDER SKYLDIGA ATT UPPGE SINA UPPGIFTER?

Ja, som kund eller klient måste du tillhandahålla de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser för de olika tjänster vi erbjuder.

Beroende på vad du begär från oss ber vi dig tillhandahålla information som kan sträcka sig från ditt fullständiga namn, e-postadress och land till mer omfattande detaljer, inklusive fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress, hem- och arbetsplatsadress, samt uppgifter om anhöriga.

8. COOKIES, PROFILERING OCH AUTOMATION 


Vi använder cookies för att göra vår webbplats användbar och användarvänlig. Ett popup-fönster visas första gången du besöker vår webbplats som informerar om att vi använder cookies och genom att fortsätta accepterar du att vi lägger till cookies på din dator. I den processen kommer en cookie att placeras på din dator så att du inte ser popup-fönstret varje gång du besöker webbplatsen.

Vi utför inte någon form av automatiserad profilering. Ibland kommer vi att kontrollera vilka ämnen en klient kan vara intresserad av baserat på hans/hennes tidigare val av kurser eller produkter.

Vi delar inte dina uppgifter eller säljer dem till externa aktörer. Kontroller på förkunskaper för avancerade kurser behandlas automatiskt.

9. VAR SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi använder flera system för att spara dina uppgifter för att uppfylla våra avtal med kunder och klienter och det gör det även möjligt för oss att driva verksamheten globalt.

Generellt sparas information i molntjänster och på datorer i USA, Europeiska unionen och Australien. Vilka olika tjänster vi tillhandahåller kan variera mellan olika geografiska platser.

10. HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Access Consciousness personal, leverantörer och de externa aktörer vi arbetar med har alla tecknat sekretessavtal (NDA). De har även utbildats i dataskydd.

Den sparade informationen kan endast nås genom säkerhetsskyddade ingångspunkter och av användare med tillstånd att komma åt informationen. Alla Access Consciousness kursledare/underleverantörer har skrivit avtal om dataskydd som skyddar den information vi delar med dem. Vi erbjuder även skriftlig och online-baserad dataskyddsinformation som finns tillgänglig för kursledarna utan kostnad.