ANDMEKAITSE DEKLARATSIOON

Last updated: February 16, 2021.

ANDMEID KOGUV JURIIDILINE ISIK ON:

Access Consciousness, LLC
406 Present Street
Stafford, Texas 77477

USA

Partnerid:

ANDMEKAITSE EEST VASTUTAV ISIK:

Katarina Wallentin, Rootsi
Telefon:  +353 857 131 600

Töötab koos järgmise üleilmse meeskonnaga:

 • 

Stephen Outram, Austraalia
  Telefon: +61 7 2111 5370
 • LeAnn McLaughlin, USA
  Telefon: +1 805 284 9489
 • Paul Kearney, Iirimaa

  Telefon: +353 857 131 600


1. MILLISEID ANDMEID ME HOIAME?

Hoiame kõiki neid andmeid, mida vajame suhete hoidmiseks oma klientidega. Need andmed ulatuvad dokumentidest, mis sisaldavad täisnime, meiliaadressi ja riiki, kuni ulatuslikumate dokumentideni, mis sisaldavad täisnime, meiliaadressi, elu- ja töökoha aadressi, samuti andmeid ülalpeetavate kohta.

Kui osalete kursusel või ostate toote, hoiame maksudega seotud asjaoludel teie maksu- või käibemaksukohuslase numbrit ning kõiki andmeid, mida vajame õige arve väljastamiseks kõigis jurisdiktsioonides, kus tegutseme.

Kui osalete kursusel või ostate toote, hoiame lisaks ka andmeid selle tehingu kohta, et välja selgitada, kas teil on täidetud eeltingimused kõrgema taseme kursuste jaoks, ja et kontrollida, kas te vastate tingimustele, mis on vajalikud Access Consciousnessi vahendajaks saamiseks.

Samuti hoiame andmeid teie sertifitseerimise kohta, et meil oleks võimalik pakkuda kõiki meie sertifitseeritud vahendaja lepingus kokku lepitud teenuseid ja et võimaldada teil teha oma äri nii, nagu olete meiega kokku leppinud.

Võime hoida nii teie saateaadressi toote kättetoimetamiseks kui ka arveldusaadressi, mida saab kasutada krediitkaardimaksete või muude makseviiside kontrollimiseks.

2. MILLEKS HOIAME TEIE ANDMEID?

Hoiame teie andmeid selleks, et osutada teenuseid, mida pakume tasuta, ja täita oma lepingulisi kohustusi oma klientide ees.

Isikuandmeid hoitakse selleks, et oleks võimalik saata teile teavet, tasuta näidiseid ja tooteid ning registreerida teid kursustele ja telekõnedele.

Hoides andmeid teie ostetud toodete kohta ning kursuste ja telekõnede kohta, milles olete osalenud, saame kontrollida teie eeldusi tulevaste, kõrgemate kursuste jaoks ja, kui olete huvitatud, teie eeldusi saada Access Consciousnessi vahendajaks. Kui olete huvitatud saamisest Access Consciousnessi vahendajaks, peame teadma, millised kursused ja koolitusprogrammid on teil juba läbitud, et kvalifitseeruda vahendajaks.

Kursuste ja telekõnede salvestisi hoitakse ja jagatakse selleks, et kliendid saaksid uuesti kuulata kursusi või telekõnesid, milles nad osalesid. Pärast ülalnimetatud kursusi või telekõnesid tehakse salvestistest ka tooted poes müümiseks.

Teie salvestatud andmed aitavad meie süsteemidel teid paremini teenindada. Näiteks ei pea te kursustele registreerudes iga kord oma andmeid sisestama. Samuti teab meie süsteem, millistel kursustel olete käinud, ning võib kasutada teie andmeid selleks, et pakkuda teile teatud hinnasoodustusi.

Samuti hoiame andmeid nende ostude kohta, mille olete teinud Access Shopis. Mõningad teie ostud võivad kaasa aidata teie sobivusele osalemiseks kõrgematel kursustel ja mõningaid tooteid on vaja juhul, kui otsustate hakata vahendajaks.

3. KES PÄÄSEB TEIE ANDMETE JUURDE?

Access Consciousnessis pääsevad teie andmete juurde isikud, kes vajavad neid andmeid selleks, et saada täita lepingulisi kokkuleppeid klientidega. Nende hulka võivad kuuluda meie suhtlus- ja turundusmeeskond, meie ürituste korraldajad, halduspersonal ja töövõtjad.Kui olete Access Consciousnessi vahendaja, pääsevad teie andmete juurde lisaks eri vahetalitusgruppide tugimeeskonnad, et saada osutada teile abi anda teile teavet, mida vajate oma äritegevuses kui sõltumatu vahendaja.


Lisaks nõuab näiteks allhanketöö erialaste ülesannete täitmiseks IT raames ja raamatupidamises mõnikord konsultantidele juurdepääsu võimaldamist teie andmetele, kui seda on vaja juriidiliste kohustuste täitmiseks ametiasutuste ees või teenuste arendamiseks ja parendamiseks.

Lisaks meie sisemeeskonnale ja välistele agentuuridele, kellega koos me töötame, pääsevad teie põhiandmete (täisnimi, meili- ja postiaadress, riik ja telefoninumber) juurde kõik meie veebilehel loetletud Access Consciousnessi vahendajad, kui registreerute mõnele nende kursusele meie üldise veebilehe www.accessconsciousness.com kaudu. See puudutab otsekursusi, -telekõnesid ja veebikoolitust, samuti heli otseülekande kaudu pakutavaid kursusi ja otse ülekantavaid kursusi.Pange tähele! Vahendaja pääseb teie andmete juurde ainult siis, kui registreerute mõnele tema kursusele. Vahendaja ei pääse teie kursuse või toote ajaloo või maksu- või käibemaksukohuslase numbri juurde. 4. KAS ME JAGAME TEIE ANDMEID?

Nagu eelpool mainitud, jagame teie andmeid nende Access Consciousnessi vahendajatega, kelle juures otsustate osaleda kursusel. Kuna kõik meie vahendajad on litsentseeritud sõltumatud töövõtjad, on meil andmete jagamiseks nendega sõlmitud andmete jagamise allhankelepingud. Access Consciousness on frantsiisisüsteem, mis kasutab jagatud üleilmset turundustööriista oma veebilehe www.accessconsciousness.com kaudu.Pange tähele! 
Me ei jaga teie andmeid vahendajatega, kelle juures te pole kursusel osalenud. Kõik vahendajad/alltöövõtjad on seotud sellesama andmekaitselepinguga, mida meie järgime. 5. KUI KAUA ANDMEID HOITAKSE?

Hoiame andmeid nii kaua, kuni

 • meil on suhe teie kui kliendi või huvitatud poolega 

 • oleme selleks seaduslikult kohustatud seoses maksudega
 • loobute tellimisest või palute oma teabe kustutada6. MILLISED ANDMEKAITSEÕIGUSED ON TEIL KUI KLIENDIL?

Teil kui kliendil on õigus • hallata oma meile või makstud tellimust

 • parandada kogu meie salvestatud teavet

 • küsida üksikasju andmete kohta, mille oleme teie kohta salvestanud

 • nõuda teie kohta salvestatud andmete kustutamist või piiramist. Kui soovite oma andmeid uuendada, muuta või parandada, teatage meile sellest, võttes meiega ühendust sellel meiliaadressil: datacontroller@accessconsciousness.com

Kui tahate lasta end meie andmebaasist kustutada, võtke meiega ühendust sellel aadressil: datacontroller@accessconsciousness.com

7. KAS KLIENDID ON KOHUSTATUD OMA ANDMEID ESITAMA?

Jah, teie kui klient peate esitama andmed, mida vajame oma lepinguliste kohustuste täitmiseks seoses erinevate teenustega, mida pakume. Olenevalt sellest, mida te meilt taotlete, palume teilt teavet, mis võib ulatuda teie täisnimest, meiliaadressist ja riigist laiemate andmeteni, mis hõlmavad täisnime, telefoninumbrit, meiliaadressi, elu- ja töökoha aadressi, samuti andmeid ülalpeetavate kohta.

8. KÜPSISED, PROFILEERIMINE JA AUTOMATISEERIMINE

Kasutame küpsiseid selleks, et teha oma veebileht toimivaks ja kasutajasõbralikuks. Kui külastate meie lehte esimest korda, ilmub hüpikaken, mis ütleb, et me kasutame küpsiseid ja et jätkates nõustute küpsiste salvestamisega oma arvutisse. Protsessi käigus salvestatakse teie arvutisse küpsis, nii et te ei näe hüpikakent iga kord, kui veebilehte külastate.

Me ei teosta automaatset profileerimist. Mõnikord uurime kliendi varasemate kursuste või toodete valiku põhjal järele, milline teema võib teda huvitada.

Me ei jaga teie andmeid ega müü neid välistele agentuuridele. Eeldusi kõrgemate kursuste jaoks uuritakse automaatselt.

9. KUS ME TEIE ANDMEID HOIAME?

Kasutame teie andmete hoidmiseks mitmeid süsteeme, et täita oma lepingulisi kohustusi klientide ees ja et saaksime tegutseda globaalselt.

Üldiselt hoitakse teavet pilveteenustes ja arvutites Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus ja Austraalias. Geograafilised asukohad võivad meie pakutavatest erinevatest teenustest sõltuvalt erineda.

10. KUIDAS KAITSEME TEIE ANDMEID?

Access Consciousnessi personal, töövõtjad ja välised agentuurid, koos kellega töötame, on kõik sõlminud NDA-d (mitteavaldamise lepingud). Samuti on nad saanud andmekaitsekoolituse.


Salvestatud andmete juurde pääsevad vastava loaga kasutajad ainult läbi turvatud pääsupunktide. Kõik Access Consciousnessi vahendajad/alltöövõtjad on sõlminud andmekaitselepingud, kaitsmaks teavet, mida me nendega jagame. Samuti pakume kirjalikult ja veebis andmekaitseteavet, mis on vahendajatele tasuta kättesaadav.