OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Last updated: February 16, 2021.

PODMIOTEM PRAWNYM GROMADZĄCYM DANE JEST:

Access Consciousness, LLC
406 Present Street
Stafford, Texas 77477

USA

Z partnerami:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OCHRONĘ DANYCH:

Katarina Wallentin, Szwecja
Tel: +353 857 131 600

Przy współpracy ze światowym zespołem w składzie:

 • Stephen Outram, Australia
  Tel: +61 7 2111 5370
 • LeAnn McLaughlin, USA
  Tel: +1 805 284 9489
 • Paul Kearney, Irlandia
  Tel: +353 857 131 600

 


1. JAKIE DANE PRZECHOWUJEMY?

Przechowujemy wszystkie dane potrzebne do utrzymania naszych relacji z klientami. Dane te obejmują proste informacje takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz kraj, po informacje bardziej rozbudowane, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres domowy oraz miejsca pracy, a także szczegóły na temat osób pozostających na utrzymaniu.

Dla celów podatkowych, jeśli uczestniczysz w zajęciach lub kupujesz produkt, przechowujemy Twój numer identyfikacji podatkowej lub VAT oraz wszystkie dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność.

Ponadto, jeśli uczestniczysz w zajęciach lub kupujesz produkt, zachowamy także zapis tej transakcji, aby móc rozpoznać, czy spełniasz wymagania wstępne dotyczące zajęć dla zaawansowanych oraz wymagania, aby zostać facylitatorem Access Consciousness.

Będziemy również prowadzić dokumentację Twojego certyfikatu, aby móc świadczyć wszystkie usługi uzgodnione w naszej Umowie z Certyfikowanym Facylitatorem oraz aby umożliwić Ci prowadzenie działalności zgodnie z umową z nami zawartą.

Możemy przechowywać zarówno adres wysyłki, dostawy produktu, jak i adres rozliczeniowy, który można wykorzystać do weryfikacji płatności kartą kredytową lub innymi metodami.

2. DLACZEGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Przechowujemy Twoje dane w celu świadczenia bezpłatnych usług oraz realizacji naszych zobowiązań umownych z naszymi klientami.

Dane osobowe są przechowywane, aby móc wysyłać Ci informacje, bezpłatne próbki, produkty i zapisywać Cię na zajęcia i telekonferencje.

Prowadząc rejestr zakupionych produktów oraz zajęć i telekonferencji, w których uczestniczyłeś/aś, jesteśmy w stanie sprawdzić Twoje wstępne warunki do uczestnictwa w bardziej zaawansowanych zajęciach oraz to, czy chciałbyś/chciałabyś zostać facylitatorem Access Consciousness. Jeśli chciałbyś/chciałabyś zostać facylitatorem Access Consciousness, musimy dowiedzieć się jakie zajęcia i szkolenia ukończyłeś/aś w tym celu.

Nagrania z zajęć i telekonferencji są przechowywane i rozprowadzane, aby umożliwić klientom ich odtworzenie. Nagrania te są także przekształcane w produkty, które następnie są sprzedawane w sklepach.

Twoje przechowywane dane pozwalają naszym systemom lepiej Ci służyć. Na przykład, zapisując się na zajęcia, nie musisz każdorazowo wypełniać danych. Nasz system wie także, w jakich zajęciach uczestniczyłeś/aś w przeszłości i może wykorzystać Twoje dane do zaoferowania Ci zniżek cenowych.

Przechowujemy także Twoje dane w związku z Twoimi zakupami w Sklepie Access. Niektóre z Twoich zakupów mogą zagwarantować Ci udział w innych zaawansowanych zajęciach, a niektóre produkty są wymagane, jeśli chcesz zostać facylitatorem.

3. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

W ramach Access Consciousness osoby posiadające dostęp do Twoich danych to te, które wymagają, by dane mogły wypełnić nasze zobowiązania umowne z klientami. Może to być nasz zespół ds. komunikacji i marketingu, organizatorzy imprez, pracownicy administracyjni oraz wykonawcy. 

Ponadto, jeśli jesteś facylitatorem Access Consciousness, zespoły wsparcia różnych grup praktyków będą miały dostęp do Twoich danych, aby móc zapewnić Ci wsparcie i informacje, których potrzebujesz dla swojej firmy jako niezależny kontrahent.


Dodatkowo, np.zlecanie na zewnątrz zadań specjalistycznych w zakresie IT i księgowości, czasami wymaga od nas udzielenia konsultantom dostępu do Twoich danych zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wobec władz państwowych lub do rozwoju i ulepszania naszych usług.

Poza naszym wewnętrznym zespołem i zewnętrznymi agencjami, z którymi współpracujemy, wszyscy facylitatorzy Access Consciousness wymienieni na naszej stronie uzyskują dostęp do Twoich podstawowych danych (imię i nazwisko, adres e-mail, kraj i numer telefonu) przy zapisywaniu się na jedne z ich zajęć za pośrednictwem naszej ogólnej witryny internetowej www.accessconsciousness.com. Dotyczy to zajęć prowadzonych na żywo (osobiście), telekonferencji oraz kursów internetowych, a także zajęć oferowanych na żywo za pośrednictwem audio i transmisji na żywo.

Zauważ, że: Facylitator uzyskuje dostęp do Twoich podstawowych danych jedynie gdy zapisujesz się na jedno z jego zajęć. Facylitator nie ma dostępu do historii Twoich zajęć ani produktów, Twojego numeru identyfikacji podatkowej ani VAT. 4. CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

Jak wspomnieliśmy powyżej, udostępniamy Twoje dane tym facylitatorom Access Consciousness, z którymi decydujesz się odbyć zajęcia. Wszyscy nasi praktycy są licencjonowanymi niezależnymi wykonawcami i aby udostępnić im dane, podpisujemy z nimi pod-umowy o udostępnianiu danych. Access Consciousness to system franczyzy, który wykorzystuje wspólne narzędzie marketingowe na całym świecie za pośrednictwem swojej strony internetowej www.accessconsciousness.com.

Zauważ, że: 
Nie udostępniamy Twoich danych facylitatorom, z którymi nie miałeś/aś zajęć. Wszyscy facylitatorzy i podwykonawcy są związani tą samą umową o ochronie danych, do której i my się stosujemy. 5. JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE DANE?

Przechowujemy Twoje dane tak, długo jak...

 • 

jesteś naszym klientem lub stroną zainteresowaną 

 • jesteśmy prawnie do tego zobligowani, w celach podatkowych
 • dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji lub nie poprosisz nas o usunięcie Twoich danych6. JAKIE PRAWA DO OCHRONY DANYCH POSIADASZ JAKO KLIENT?

Jako klient, masz prawo do... • zarządzania swoimi e-mailami lub płatnymi subskrypcjami

 • poprawiania przechowywanych przez nas informacji

 • zażądania szczegółów na temat swoich danych, które przechowujemy

 • zażądania usunięcia lub ograniczenia swoich przechowywanych danych.Jeśli chcesz zaktualizować, zmienić lub poprawić swoje dane, daj nam znać, kontaktując się z nami pod tym adresem e-mail: datacontroller@accessconsciousness.com

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zostać usunięty/a z naszej bazy danych, prosimy o kontakt na adres: datacontroller@accessconsciousness.com

7. CZY KLIENCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO PODANIA SWOICH DANYCH?

Tak, jako nasz klient, powinieneś/powinnaś podać swoje dane, które są wymagane, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania umowne w ramach różnych usług, które oferujemy. W zależności od tego, czego od nas żądasz, poprosimy Cię o podanie informacji, które mogą być podstawowe i obejmować imię i nazwisko, adres e-mail i kraj, po bardziej szczegółowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres domowy i służbowy , a także szczegóły dotyczące osób pozostających na utrzymaniu.

8. PLIKI COOKIES, PROFILOWANIE I AUTOMATYZACJA

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była funkcjonalna i przyjazna dla użytkownika. Po pierwszym odwiedzeniu naszej witryny pojawi się wyskakujące okienko z informacją, że używamy plików cookie i że poruszając się dalej, zgadzasz się na umieszczanie plików cookie na Twoim komputerze. W trakcie tego procesu plik cookie zostanie umieszczony na Twoim komputerze, dzięki czemu nie zobaczysz wyskakującego okienka za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę.

Nie wykonujemy żadnej formy automatycznego profilowania. Czasami sprawdzimy, które tematy mogą być interesujące dla klienta na podstawie jego wcześniejszych wyborów zajęć lub produktów.

Nie udostępniamy Twoich danych ani nie sprzedajemy ich agencjom zewnętrznym. Sprawdzanie wymagań wstępnych, by wziąć udział w zajęciach dla zaawansowanych, jest przetwarzane automatycznie.

9. GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Korzystamy z wielu systemów do przechowywania danych, aby spełnić nasze zobowiązania umowne z klientami, a także umożliwić nam globalną działalność.

Generalnie informacje są przechowywane w usługach w chmurze oraz w komputerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Australii. Lokalizacje geograficzne mogą się różnić pomiędzy różnymi usługami, które świadczymy.

10. JAK CHRONIMY TWOJE DANE?

Pracownicy Access Consciousness, wykonawcy oraz agencje zewnętrzne, z którymi współpracujemy, podpisały umowy o zachowaniu poufności. Zostały one także przeszkolone z zakresu ochrony danych.


Dostęp do przechowywanych danych można uzyskać tylko przez zabezpieczone punkty wejścia dla użytkowników posiadających uprawnienia dostępu do tych informacji. Wszyscy facylitatorzy lub podwykonawcy Access Consciousness podpisali umowy o ochronie danych osobowych, zabezpieczające informacje, które im udostępniamy. Oferujemy także pisemne i internetowe informacje dotyczące ochrony danych, które są dostępne bezpłatnie dla facylitatorów.