ACCESS CONSCIOUSNESS VILLKOR

Senast uppdaterad: 4 oktober 2016

Access Consciousness villkor är baserade på de lagar som gäller i Texas, USA och översatta för att underlätta för dig.

Välkommen till AccessConsciousness.com. Access Consciousness, LLC och/eller dess dotterbolag (”Access Consciousness”) tillhandahåller webbplatsens funktioner och andra produkter och tjänster när du besöker eller handlar på AccessConsciousness.com, använder Access Consciousness produkter eller tjänster, använder Access Consciousness applikationer för mobila enheter, eller använder programvara som tillhandahålls av Access Consciousness i samband med något av ovanstående (benämns samlat ”Access Consciousness Tjänster”). Access Consciousness tillhandahåller Access Consciousness Tjänster enligt följande villkor.

Genom att använda Access Consciousness Tjänster godkänner du dessa villkor. Läs dem noga.

Vi erbjuder ett brett utbud av Access Consciousness Tjänster och ibland kan ytterligare villkor gälla. När du använder en tjänst från Access Consciousness (till exempel webbplatskonto, butik, nyhetsbrev, e-kampanj, video, eller mobilsajt) omfattas du också av de riktlinjer, villkor och avtal som gäller för den Access Consciousness-tjänsten (”Villkor för tjänsten”). Om dessa villkor är oförenliga med villkoren för tjänsten är det villkoren för tjänsten som styr.

PERSONLIG INTEGRITET

Läs vår Integritetspolicy som också reglerar din användning av Access Consciousness Tjänster för att förstå vår praxis.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När du använder någon Access Consciousness-tjänst eller skickar mejl, sms och andra meddelanden från dator eller mobil enhet till oss kommunicerar du elektroniskt med oss. Du samtycker till att få meddelanden från oss elektroniskt, såsom mejl, sms, mobilmeddelanden eller andra meddelanden från denna webbplats eller via andra Access Consciousness-tjänster, som vårt Message Center, och du kan behålla kopior av dessa meddelanden för eget bruk. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation vi tillhandahåller på elektronisk väg uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska ske skriftligen.

COPYRIGHT

Allt innehåll i, eller som görs tillgängligt via, någon Access Consciousness-tjänst, som text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, datasammanställningar och programvara tillhör Access Consciousness eller dess innehållsleverantörer och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt innehåll som ingår i eller görs tillgängligt via någon Access Consciousness-tjänst är exklusiv egendom som tillhör Access Consciousness och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

VARUMÄRKEN

Grafik, clearings, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, manus och namn på tjänster som ingår i eller görs tillgängliga via någon Access Consciousness-tjänst eller helhetsintryck (trade dress) är varumärken som tillhör Access Consciousness i USA och andra länder. Access Consciousness varumärken och helhetsintryck (trade dress) får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte tillhör Access Consciousness på något sätt som kan orsaka förvirring bland kunder, eller som på något sätt nedvärderar eller misskrediterar Access Consciousness. Alla övriga varumärken som inte ägs av Access Consciousness och som visas i någon Access Consciousness-tjänst tillhör sina respektive ägare, som eventuellt kan ha anknytning till, vara anslutna till eller vara sponsrade av Access Consciousness.

PATENT

Ett eller flera patent som ägs av Access Consciousness gäller Access Consciousness Tjänster samt de funktioner och tjänster som är tillgängliga via Access Consciousness Tjänster. Delar av Access Consciousness Tjänster bedrivs på licens under ett eller flera patent.

LICENSIERING OCH TILLGÅNG

Under förutsättning att du följer dessa Villkor och att du betalar förekommande avgifter ger Access Consciousness eller dess innehållsleverantörer dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke i andra hand licensierbar licens för att få tillgång till och utföra personlig och icke-kommersiell användning av Access Consciousness Tjänster. Denna licens omfattar inte återförsäljning eller kommersiell användning av någon Access Consciousness-tjänst, eller dess innehåll; någon insamling och användning av produktlistor, beskrivningar eller priser; någon härledd användning av Access Consciousness-tjänst eller innehåll; någon nedladdning, kopiering eller annan användning av kontoinformation till förmån för tredje part; eller användning av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats enligt dessa Villkor eller några villkor för tjänsten är reserverade och förbehållna Access Consciousness eller dess licensgivare, leverantörer, utgivare, rättighetsinnehavare eller andra innehållsleverantörer. Ingen Access Consciousness-tjänst, och inte heller någon del av Access Consciousness-tjänst, får reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas vidare, besökas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan skriftligt medgivande av Access Consciousness. Du får inte infoga eller använda infogningstekniker att omfatta något varumärke, logotyp eller annan information (inklusive bilder, text, sidlayout eller formulär) som tillhör Access Consciousness utan skriftligt medgivande. Du får inte använda metataggar eller annan ”dold text” som utnyttjar Access Consciousness namn eller varumärken utan skriftligt medgivande från Access Consciousness. Du får inte missbruka Access Consciousness Tjänster. Du kan använda Access Consciousness Tjänster enbart så som är tillåtet enligt lag. Licensen som beviljats av Access Consciousness upphör att gälla om du inte följer dessa Villkor eller villkor för tjänsten.

DITT KONTO

Om du använder någon Access Consciousness-tjänst ansvarar du för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och begränsa åtkomsten till din dator, och du godkänner att du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Access Consciousness säljer produkter för barn, men säljer dem till vuxna som kan handla med kreditkort eller annan tillåten betalningsmetod. Om du är under 18 år kan du använda Access Consciousness Tjänster endast med medgivande av förälder eller vårdnadshavare. Access Consciousness förbehåller sig rätten att vägra att tillhandahålla tjänster, att avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller att annullera beställningar efter eget gottfinnande.

KONTON FÖR KURSLEDARE OCH UTÖVARE

Om du registrerar dig för och använder Access Consciousness personliga offentliga profil ansvarar du för att hålla nödvändiga licenser, betalningar och innehåll aktuella. Ditt konto kan inaktiveras om du bryter mot något av villkoren i ditt facilitator-kontrakt eller din profilsida.

RECENSIONER, KOMMENTARER, KOMMUNIKATION OCH ANNAT INNEHÅLL

Besökare kan publicera recensioner, kommentarer, bilder, videor och annat innehåll; skicka e-kort och andra meddelanden; lägga fram förslag, idéer, kommentarer, frågor, omdömen eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, hotande, kränkande, inkräktar på privatlivet, inkräktar på immateriella rättigheter (inklusive publiceringsrättigheter) eller på annat sätt är skadligt eller stötande för tredje part och inte består av eller innehåller mjukvaruvirus, politiska kampanjer, kommersiella värvningsförsök, kedjebrev, massutskick eller någon form av ”spam” eller oönskade elektroniska marknadsföringsmeddelanden. Du får inte använda en falsk e-postadress, uppträda som en annan person eller enhet eller på annat sätt vilseleda varifrån ett kort eller annat innehåll kommer. Access Consciousness förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att ta bort eller ändra sådant innehåll, men man granskar inte regelbundet publicerat innehåll.

Om du publicerar innehåll eller skickar material, och om vi inte meddelar annat, ger du Access Consciousness en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och fullt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, utföra, översätta, skapa härledda arbeten från, distribuera och visa sådant innehåll i hela världen på alla medier. Du ger Access Consciousness och underlicensinnehavare rätten att använda det namn du skickar i samband med ett sådant innehåll, om de väljer att göra det. Du försäkrar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till det innehåll du publicerar; att innehållet är korrekt, att användningen av innehållet du tillhandahåller inte bryter mot denna policy och inte kommer att orsaka skada på person eller enhet; och att du kommer att ersätta Access Consciousness för eventuella anspråk som härrör från innehåll du tillhandahållit. Access Consciousness har rätt men inte skyldighet att övervaka och redigera eller ta bort aktiviteter eller innehåll. Access Consciousness tar inget ansvar för innehåll som publiceras av dig eller någon tredje part.

FÖRLUSTRISK

Alla varor som köps från Access Consciousness görs i enlighet med ett fraktkontrakt. Detta innebär att risken för förlust av och anspråk på äganderätten till sådana varor övergår till dig i samband med vår leverans till fraktföretaget.

RETURER, ÅTERBETALNINGAR OCH ANSPRÅK PÅ ÄGANDERÄTT

Access Consciousness gör inte anspråk på äganderätten till returnerade artiklar förrän varorna anländer till vårt expedieringscenter. Efter vårt eget gottfinnande kan återbetalning utfärdas utan att retur krävs. I denna situation gör Access Consciousness inte anspråk på äganderätten till återbetalade varor. Mer information finns i vår Returpolicy.

PRODUKTBESKRIVNINGAR

Access Consciousness försöker att vara så korrekta som möjligt. Access Consciousness garanterar dock inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll i någon Access Consciousness-tjänst är korrekt, fullständigt, tillförlitligt, aktuellt eller felfritt. Om en produkt som tillhandahålls av Access Consciousness inte är så som den beskrivits är din enda åtgärd att returnera den i oanvänt skick i enlighet med returpolicyn.

PRISSÄTTNING

När det gäller produkter som säljs av Access Consciousness kan vi inte bekräfta priset på en vara förrän du lägger beställningen. Trots våra bästa ansträngningar kan ett litet antal av varorna i vårt sortiment vara felprissatta. Om det korrekta priset på en produkt som säljs av Access Consciousness är högre än vårt angivna pris kommer vi efter eget gottfinnande antingen att kontakta dig för instruktioner före leverans eller annullera din beställning och meddela dig om sådan annullering.

ACCESS CONSCIOUSNESS PROGRAMVARUVILLKOR

Utöver dessa Villkor omfattar villkoren här alla program (inklusive eventuella uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran och tillhörande dokumentation) som vi gör tillgängliga för dig från tid till annan för användning i samband med Access Consciousness Tjänster (”Access Consciousness Programvara).

ÖVRIG VERKSAMHET

Andra parter än Access Consciousness driver butiker, tillhandahåller tjänster eller säljer produktlinjer genom Access Consciousness Tjänster. Dessutom tillhandahåller vi länkar till webbplatser som tillhör dotterbolag och vissa andra företag. Vi är inte ansvariga för att undersöka och utvärdera dessa, och vi garanterar inte utbudet hos något av dessa företag eller privatpersoner eller innehållet på deras webbplatser. Access Consciousness tar inget ansvar för åtgärder, produkter eller innehåll hos dessa eller andra tredje parter. Du bör noggrant granska deras integritetspolicy och andra villkor för användning.

GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Access Consciousness Tjänster och all information, allt innehåll, allt material, alla produkter (inklusive programvara) och andra tjänster som ingår i eller på annat sätt görs tillgängliga för dig genom Access Consciousness Tjänster tillhandahålls av Access Consciousness i ”befintligt skick” och ”efter tillgänglighet” om inte annat anges skriftligen. Access Consciousness ger inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, av driften av Access Consciousness Tjänster, eller information, innehåll, material, produkter (inklusive programvara) eller andra tjänster som ingår eller på annat sätt görs tillgängliga för dig genom Access Consciousness Tjänster, om inte annat anges skriftligen. Du samtycker uttryckligen till att din användning av Access Consciousness Tjänster sker på egen risk.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig Access Consciousness alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Access Consciousness garanterar inte att Access Consciousness Tjänster, information, innehåll, material, produkter (inklusive programvara) eller andra tjänster som ingår i eller på annat sätt görs tillgängliga för dig genom Access Consciousness Tjänster, Access Consciousness servrar eller elektronisk kommunikation som skickas från Access Consciousness är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Access Consciousness ansvarar inte för skador av något slag som härrör från användningen av någon Access Consciousness tjänster eller av någon information, innehåll, material, produkter (inklusive programvara) eller andra tjänster som ingår i eller på annat sätt görs tillgängliga för dig genom någon av Access Consciousness tjänster, inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, tillfälliga, skattemässiga skador eller följdskador, om inte annat anges skriftligen.

Läs våra övriga policyer som publicerats på denna webbplats. Dessa policyer reglerar också din användning av Access Consciousness Tjänster. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra förändringar av webbplats, policyer, villkor för tjänsterna samt dessa Villkor. Om något av dessa villkor betraktas som olagligt, ogiltigt eller på annat sätt inte kan genomdrivas, ska detta villkor betraktas som fristående från övriga villkor, och ska inte påverka giltigheten eller genomdrivbarheten för något annat villkor.

UPPHOVSRÄTTSLIGA KLAGOMÅL

Access Consciousness respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att ditt arbete har kopierats på något sätt som utgör intrång i upphovsrätten, följ vårt Meddelande om och procedur för anmälan av intrång i upphovsrätt.

MEDDELANDE OM OCH PROCEDUR FÖR ANMÄLAN AV INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT

Om du tror att ditt arbete har kopierats på något sätt som utgör intrång i upphovsrätten, ge vårt upphovsrättsliga ombud skriftlig information om detta enligt nedan. Observera att denna procedur avser endast att meddela oss att ditt upphovsrättsskyddade material har utsatts för intrång.

Observera att denna procedur avser enbart att meddela Access Consciousness att ditt upphovsrättsskyddade material har utsatts för intrång.