Annica Hedman


Annica Hedman

Annica Hedman

 Welcome! You will find my text in English under "read more"

Hej och välkommen!

Redan som liten tittade jag på stjärnorna och undrade om det fanns något bortom den värld vi lever i. Jag funderade också mycket på hur det kunde komma sig att jag var just jag och att det kändes som om jag liksom ändå var större än mig själv. Jag kunde inte förstå rymdens storhet men jag kände instingtivt att det fanns något mer – och det lockade mig.

Jag har gått de flesta av Access kurser minst en gång. Jag är för närvarande kursledare i Access Bars och tar emot klienter för behandlingar som Access Bars & Facelift, kroppsprocesser SymphonySessions och facilitering. Access har öppnat världen för mig och tagit mig bl a till Indien och fått insikter i min egen storhet, till Costa Rica där en ny lätthet och glädje bortom allt vad jag kunde föreställa mig kom till mig. Jag är laddad med redskap för att visa vägen mot ett annat sätt att tackla livet! Vill du veta mer? klicka på LÄS MER nedan

 

Preliminära kursdatum vår 2020:

ACCESS BARS  Fredag 17 jan, heldag, Föra, Öland

ACCESS BARS  Fredag 6 feb, heldag, Föra, Öland

ACCESS BARS  Fredag 6 mars, heldag, Föra, Öland

ACCESS BARS  Fredag 3 april, heldag, Föra, Öland

Anmälan & frågor: info@annicahedman.se

Jag kan även komma till din trakt och ha en Barskurs.

Anmälningslänkar kommer också att finnas i kalendariet nedan när det börjar närma sig. 

 

 

 

forts..

När jag växte upp var jag både en klassisk duktig flicka och en idealistisk rebell. De två fungerade inte så bra att växla mellan. Det gjorde folk förvirrade.

Med tiden blev jag utåt sett effektiv och seriös. Påläst. Kunnig. Social. Kraftfull.

Inuti dömde jag mig själv hårt och skapade ett avvisande skal runt min innersta kärna. I huvudet surrade det en massa slutsatser, åsikter och dömanden, om mig, världen, samhället, företeelser och andra människor och vad de trodde, tyckte och tänkte om mig. Det skapade mycket ångest och oro och var otroligt ansträngande, jag var ofta väldigt, väldigt trött. Och arg. Och ledsen. Jag trodde förstås att allt det där var mitt.

Jag fick barn tidigt och tog mycket ansvar. Efter ett par chefsjobb och flytt långt ut på landet på Öland till ett hus med, milt uttryckt, renoveringsbehov så blev jag utmattad och sjukskriven i flera år. Jag ville inte träffa folk. Bara grävde i min trädgård och gick ut med hunden. Såg bara en grå dimma istället för framtid. Jag hade ingen aning om vad jag ville göra med resten av mitt liv.

Så småningom planade det ut, jag orkade börja drömma igen och startade eget. Jag ville skapa ett besöksmål i min trädgård, med café, kurser och försäljning. Jag visste egentligen redan från början att det inte skulle bära sig ekonomiskt, men jag ville inte se det. Istället letade jag efter sätt att ändra mina tankar och sluta oroa mig för pengar. Är det inte roligt att jag då hittade Access Conciousness. För att jag inte ville erkänna vad jag visste? Jag tycker det är hejdlöst roligt!

Trötthet och modlöshet försvann gradvis efter min första Barskurs. Sedan dess har jag säkert fått en AHA-upplevelse i veckan, om det räcker, och mycket i min världsbild har förändrats kapitalt.

Ett  mål med att ha ett företag var att få skapa på mitt sätt och det gör jag verkligen nu. Jag har mängder av spännande projekt i gång, som alla lever sina egna liv. Samtidigt tar jag lättare på allt än nånsin förut. Jag analyserar allt mindre och ställer frågor istället för att dra ogrundade slutsatser. Numera är det relativt tyst i huvudet, min energi räcker mycket längre och jag kan följa flödet bättre. Jag tar inte allt, eller mig själv, på så blodigt allvar längre. Hur blir det bättre än så?

Ett favoritverktyg från Access är ”Who does it belong to? Vem tillhör detta?” Jag brukar variera det med att fråga ”Har det här med mig att göra? Är det här viktigt för mig” Jag använder det också mycket när jag faciliterar kurser och klienter.

Vill du vara med?  Är tiden mogen?  Är det dags  för dig också att bli din egen lyckas smed?

Jag ser fram emot att höra av dig!

<3

Annica

– Allt i livet ger mig frid, fröjd och härlighet!

 

(English)

Hi there, welcome!

When I was a child, I often looked at the stars and wondered if there was something more beyond this reality. I couldn’t grasp the greatness and still I was convinced it was there, somewhere.

In my youth, I was both a classic good girl and an idealistic rebel. The two did not work so good to switch between. It made people confused.

In time, I became outwardly effective and serious. Well educated. Knowledgeable. Social. Powerful.

Inside, I judged myself hard and created a resistant shell around my innermost core. The head buzzed a lot of conclusions, point of view and judgments, about me, the world, society, events and other people and what they thought, felt and thought about me. It created a lot of anxiety and was incredibly exhausting, I was often very, very tired. And angry. And sad. I thought of course that everything of that was mine.

I became a mom in my early 20s and took a lot of responsibility. After a few management jobs and moving far out in the countryside to a house that was, to put it mildly, in need of renovation, I was exhausted and didn’t work again for years. I did not want to meet people. Just tended my garden and walked my dog. All I saw was a gray mist instead of the future. I had no idea what I wanted to do with the rest of my life.

2011 things got a little clearer and I started my own business with fluffy dreams of creating a show garden with a café, a shop, concerts and classes. I knew it would’n work financially and I didn’t want to see it. Instead I searched for a way to change my mindset and stop worrying so much about money. Isn’t it funny that I then found Access Conciousness? Because I didn’t want to acknowledge my knowing? I find it hilarious!!

After my first Bars class fatigue and discouragement gradually disappeared. I've got at least one AHA!- experience a week since then and my world has changed so much.

One point of view I had that led to starting a company was that I wanted to create in my way and I certainly do now. I have lots of exciting projects underway, all living their own lives. And, lo and behold, I have more ease, joy and glory than ever before!

My favorite tool from Access is still "Who does it belong to? Whose is this? "I tend to vary it by asking "Does this have to do with me? Is this important to me”? It makes me more aware of how much I am picking up from others and also reminds me that I don’t have to keep it with me, neither in my mind or in my body. How does it get even better? It is one I use a lot with the people I facilitate too.

I have taken most of the Access classes at least once. I have been to India and got insights into my own greatness, in Costa Rica and felt a lightness and joy beyond anything I could imagine. I'm loaded with tools to lead the way toward a different way to tackle life.

Would you like to come along? Is this the time for you to be the creator of your life?

All of life comes to me with ease, joy and glory!

I look forward to hearing from you!

<3

Annica

{{showBio2?"Läs mindre":"Läs mer"}} Visa kommande kurser

Kommande kurser

Datum Evenemang Kursledare Organisatör Plats Medium
{{occurrence.StartDate}} - {{occurrence.EndDate}} {{occurrence.ClassTitle}} {{occurrence.Facilitator}}
{{occurrence.CoFacilitators[0]}}
{{occurrence.Host}}
{{occurrence.CoHosts[0]}}
{{occurrence.City}}, {{occurrence.State}}, {{occurrence.Country}}
{{medium.MediumName}}

Inga kurser att visa.


“All of life comes to me with ease, joy and glory”

-

{{message}}